Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190000000000AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Türkçede yazma becerilerinin geliştirilmesi ve yazılı metinlerin türlerine göre tanınması ve metinler arasındaki ilişkilerin öğretilmesi. Yazılı anlatım türlerine uygun metinler oluşturulmasının öğretilmesi. Yazılı anlatım iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin öğretilmesi. Türkçe yazılı anlatım metinlerinin tanıtılması ve öğrencilerin metin oluşturmayı öğrenmeleri. Yazılı anlatımda dilin doğru kullanılması ve anlatım bozukluklarına sebep olan hataların tespit edilmesi. Anlatım bozukluğunun nasıl fark edileceğinin öğretilmesi. Her türlü yazışma metinleri ( dilekçe, tutanak vb.) öğretilir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI
Öğrenme Çıktıları
1Yazılı anlatım türlerini anlatır.
2Türlere uygun metin oluşturur ve metinler üzerinde uygulama yapar.
3Türkçenin yazılı olarak ifade edilişinde dilin yapısına uygun özellikleri tanımlar.
4Sözcük, cümle, sözce, atasözü, deyim gibi dil içi unsurların maksada uygun olarak uygular.
5Beden dilini tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Dersin İçeriği
Konu / İçerik Fonetik ve Diksiyon , Diyafram Nedir Nasıl Kullanılır, Selen Kusurları Nelerdir, Büküm Nedir Nasıl Yapılır, Çekim Ekinin Kullanımı Nasıl Olmalı, Ulama, Diftonglar, Ğ Harfinin Doğru Kullanımı E Harfinin Kullanım Şekilleri, Harf daralması kuralı, Bağlaçların Kullanımı, Boğumlanma Kusurları, Vurgu Nedir Nasıl Yapılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Konu / İçerik Fonetik ve Diksiyon ,
2Diyafram Nedir Nasıl Kullanılır,
3Selen Kusurları Nelerdir,
4Büküm Nedir Nasıl Yapılır,
5Çekim Ekinin Kullanımı Nasıl Olmalı,
6Ulama,
7Diftonglar,
8Ğ Harfinin Doğru Kullanımı
9E Harfinin Kullanım Şekilleri,
10Harf daralması kuralı,
11Bağlaçların Kullanımı,
12Boğumlanma Kusurları,
13Vurgu Nedir Nasıl Yapılır.
14beden dilinin kullanılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KAYNAKLAR 1- Aktaş, Şerif-Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım/ Okuma-Dinleme/Kounuşma-Yazma, Akçağ Yay. Ankara (2010); 2- Gedizli, Mehmet. (2006), Yazabilmek azılı anlatıma giriş-, Marka yay. İstanbul 3- Özdemir, Emin. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Ev Ödevi10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr