Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000202200MİKROBİYOLOJİ - IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste insanda hastalık yapan major mikrobiyal etkenler olan, bakteri, mantar, parazit ve virusların genel özellikleri, sınıflandırması, virülans mekanizmaları, hastalık spektrumları, epidemiyolojisi, klinik bulguları, laboratuvar tanı ve korunma yöntemleri öğretilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KARACALI TUNÇ
Öğrenme Çıktıları
1Üreyen bakteriyi identifiye etmek
2Antibiyotik duyarlılık testi yapmak
3Mikolojik analiz yapmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mikrobiyal hücre biyolojisi, Üreyen bakteriyi identifiye etmek, Antibiyotik duyarlılık testi yapmak, Mikobakteriyolojik analiz yapmak, hücre enerji metabolizması, mikrobiyal genetik, mikroorganizmaların insanlarla etkileşimleri ve önemi, antibiyotikler ve kemoterapi, mikroorganizmaların çevredeki etkileşimleri ve önemi, mikrobiyal evrim ve çeşitlilik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üreyen bakteriyi identifiye etme 2
2Üreyen bakteriyi identifiye etme2
3Üreyen bakteriyi identifiye etme 2
4Antibiyotik duyarlılık testi2
5Antibiyotik duyarlılık testi2
6Antibiyotik duyarlılık testi2
7Mikobakteriyolojik analiz yapma2
8Mikobakteriyolojik analiz yapma2
9Mikobakteriyolojik analiz yapma2
10Mikrobiyolojik preparat hazırlama2
11Mikrobiyolojik preparat hazırlama2
12Mikolojik analiz yapma2
13Mikolojik analiz yapma2
14Mikolojik analiz yapma2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Ayhan TEMİZ Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Laboratuvar14456
Takım/Grup Çalışması5210
Örnek Vaka İncelemesi14114
Beyin Fırtınası7321
Bireysel Çalışma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr