Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000201104DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ekosistemler, çevre sorunlarının kaynakları, doğal çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, çevre ve birey arasındaki etkileşim, çevre politikaları, çevre korumada izlenecek yollar
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sevtap TIRINK
Öğrenme Çıktıları
1Çevre koruma alanıyla ilgili temel hususlar
2Canlıların çevredeki konumu
3İnsanlar ve çevre arasındaki etkileşim
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsan-doğa ilişkileri, Çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevre sorunlarının küreselliği, Dünyadaki ve Türkiye'deki çevre problemleri,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre bilimine giriş
2Çevre-çevrenin öğeleri-çevrenin bölümleri arasındaki ilişkiler
3Çevre sorunları ve sebepleri
4Nüfus artışı ve kentleşmenin çevre sorunları üzerine etkilerinin incelenmesi
5Enerji ve çevre -fosil yakıtlar
6Enerji ve çevre, yenilenebilir enerji
7Çevre problemlerinin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, Çevre eğitimi ve Türkiye'de çevre eğitimi.
8Çevre problemlerinin sınıflandırılması ve etkileri
9Çevre yönetim sistemleri
10Doğal ve yapay çevre arasındaki ilişkiler
11Çevre sağlığı, çevre hukuku kavramları
12Çevre Yönetimi ve Planlaması, çevre mevzuatlarının ortaya çıkışı, mevcut durum
13Çevre teknolojileri -SU- İçme suyu ve Atıksu arıtma tesisleri
14Çevre Teknolojileri -katı atıklar- katı atık düzenli depolama tesisleri ve geri dönüşüm tesisleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları Öğr. Gör. Sevtap TIRINK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım15230
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Beyin Fırtınası717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1   4           
ÖÇ2      4        
ÖÇ3    5    55    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr