Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000204107TIBBİ LABORATUVAR ORGANİSAZYONUSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrenci tıbbi laboratuarda iş organizasyonu yapacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Ayşe KARACALI
Öğrenme Çıktıları
1Hasta materyali ile ilgili laboratuar öncesi ve sonrası işlemleri düzenlemek
2Çalışma ortamının düzenlenmesini sağlamak
3Hastanın kendi materyalini almasını sağlamak
4Hasta materyalinin personel tarafından alınmasını düzenlemek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Laboratuar kalite kontrol programı, Materyal alımının anlatılması , Materyal kabulü ve barkotlama, materyallerin analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hasta verilerinin bilgisayara kayıt edilmesi x
2Hasta verilerinin onaylanması x
3Hasta raporlarının çıkarılması x
4Çalışma ortamının günlük temizlik ve düzenini sağlamak x
5Kit, kimyasal, reaktif, sarf malzeme gibi malzemelerin kontrolünü yapmak Besiyeri, lam, boya gibi malzemelerin kontrolünü yapmak x
6Cihazların günlük, haftalık, aylık ve yıllık kontrollerini yapmak x
7Mikrobiyolojik atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak Tıbbi atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak x
8Ara Sınavx
9Hastaya idrar (spot idrar) örneği alımını açıklamak Hastaya 24 saatlik idrar örneği alımını açıklamak x
10Hastaya gaita örneği alımını açıklamak Hastaya bant yöntemini açıklamak x
11Hasta tarafından getirilen materyalin kabulü ve barkotlanması Hasta materyalinin laboratuvara transportu (normal/vakumlu sistem) x
12Hastadan kan almak x
13Hastadan boğaz sürüntüsü almak x
14Hastadan kateterle idrar toplanmasını sağlamak x
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları ve Diğer Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Performans14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1   4           
ÖÇ2         5     
ÖÇ3               
ÖÇ4      5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr