Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000204101HALK SAĞLIĞIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Toplum sağlığını bir program içerisinde yükseltecek temel bilgi, kavram ve ilkeleri; toplumun sağlık gereksinimlerinin saptanması, fiziksel ve sosyal çevrenin olumlu hale getirilmesi, ülkenin sağlık bakım sistemi doğrultusunda hastalık ve sağlığın her aşamasında gerekli profesyonel rolleri üstlenen birey, aile, grup ve toplumun sağlığını geliştiren, sürdüren ve hastalıklardan koruyan özel bir daldır.Bununla ilgili; Halk sağlığına ilişkin temel kavramlar ve tarihçe, Temel sağlık hizmetleri kavramı, Sağlık Hizmetlerinin örgütlenmesi, Türkiye’de sağlığı etkileyen faktörler, Halk sağlığı hizmetlerinde kullanılan kayıtları ve sağlık düzeyi ölçütleri, Denetim, sağlık eğitimi, Aile ve sağlık, Ana ve çocuk sağlığı, Okul sağlığı, Yaşlılık sorunları ve evde hasta bakımı, İşçi sağlığı, Çevre sağlığı, Bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığı yaklaşımları, errken tanı ve kronik hastalıklar içerikli bilgi verilir. Öğrencilere toplum sağlığının temel bilgi, kavram ve ilkeleri doğrultusunda; birey, aile ve toplum gruplarının sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Gülçin Aşut
Öğrenme Çıktıları
1Halk Sağlığı disiplinin anlamı, kapsamı, korunmanın öneminin kavranması
2Halk Sağlığı disiplinin anlamı, kapsamı, korunmanın öneminin kavranması
3Bireyin sağlığını etkileyen etmenleri sosyal değişkenlerin önemine vurgu yaparak anlaşılması
4Bireyin sağlığını etkileyen etmenleri sosyal değişkenlerin önemine vurgu yaparak anlaşılması
5Toplum sağlığını etkileyen etmenleri halk sağlığı bakış açısı içerisinde irdeleyebilmek
6Toplum sağlığını etkileyen etmenleri halk sağlığı bakış açısı içerisinde irdeleyebilmek
7Sağlıktaki eşitsizliklere dünyada ve Türkiyedeki durum üzerinde vurgu yapabilmek
8Sağlıktaki eşitsizliklere dünyada ve Türkiyedeki durum üzerinde vurgu yapabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersle ilgili kaynaklardan derse gelmeden önce hazırlıklı gelmek. Derse asgari saatte devam etmek. Ders için önerilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
1-Halk sağlığına giriş ve Halk sağlığında temel kavramlar, 2- Sağlık kavramı ve sağlığı etkileyen etmenler 3-Sağlık kültür ve hastalık kültür ilişkisi 4-Sağlık hizmetleri ve örgütlenmesi 5-Sağlık insan gücü ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi 6-Sağlık düzeyi Göstergeleri ve hizmetler açısından ülkeler arası kıyaslama 7-Ana – Çocuk sağlığı ve aile planlaması 8-Bağışıklama hizmetleri 9-İşçi ve iş yeri sağlığı 10-Çevre sağlığı 11-Sosyal bulaşıcı hastalıklar 12-Genel beslenme 13-Türkiye’nin genel sağlık sorunları, halk sağlığı açısından genel nüfus, gençlerin sağlık sorunları 14-Yaşlılık ve sorunları 15-Toplumda görülen sağlığa zararlı alışkanlıklar 16-Okul Sağlığı 17-Sağlık Ekonomisi 18-Adölesan Sağlığı 19-Sağlık Eğitimi 20-Temel beslenme ve toplum beslenmesi 21-Sağlığı geliştirme kavramı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk Sağlığının Tanımı, Önemi ve TarihçesiSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
2EPİDEMİYOLOJİ GİRİŞSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
3HALK SAĞLIĞINDA KULLANILAN KAVRAMLAR
4KÜRESELLEŞME VE SAĞLIKSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
5KADIN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
6SAĞLIK EĞİTİMİSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
7ARA SINAV
8ERKEK SAĞLIĞISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
9MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
10MADDE BAĞIMLILIĞISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
11ADÖLESAN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
12ADÖLESAN DÖNEMDE GÖRÜLEN BESLENME BOZUKLUKLARISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
13EVDE BAKIMIN PLANLANMASI UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
14FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ERCİ, Behice. "Halk Sağlığı hemşireliği", Göktuğ Basım yayın, Amasya, 2010. Halk Sağlığı Kitabı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Takım/Grup Çalışması111
Rapor Hazırlama177
Seminer818
Performans717
Ev Ödevi717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1545445454545454
ÖÇ2545555545554554
ÖÇ3554545555455445
ÖÇ4554545454445445
ÖÇ5545544454445454
ÖÇ6545544545454545
ÖÇ7554545454545545
ÖÇ8554545454545545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr