Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000201105HASTANE ENFEKSİYONLARI VE ENFEKSİYON KONTROLÜSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye enfeksiyon hastalıklarının (Bulaşıcı hastalıkların) önemi, genel özellikleri ,korunma yolları,ülkemizde sık karşılaşılan bulaşıcı hastalıkların; etmenleri, epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavisi, kontrolü ve bakım ilkeleri ile birlikte bağışıklama ve hastane enfeksiyonları konusunda bilgi kazandırmaktır. Böylece hastalıklarda önemli rol oynayan immün sistemin yaşlılık üzerindeki etkileri ile yaşlılığa özgü sık görülen bulaşıcı hastalıklar hakkında kavramsal bilgilerini arttırarak yaşlılarda enfeksiyon kontrolüne yönelik beceri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Üyesi: Öğr. Gör. Medine ÇOTAK
Öğrenme Çıktıları
1Enfeksiyon oluşumunu kavrayabilecek ve enfeksiyon zincirini tam ve doğru olarak tanımlayabilecektir.
2Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları, enfeksiyon belirti ve bulgularını tam ve doğru bir şekilde ayırt edip tanımlayabilecektir.
3Enfeksiyon hastalıklarının bildiriminin önemini kavrayabilecek ve bildirim sistemlerini tanımlayabilecektir.
4Bağışıklık oluşumunu kavrayabilecektir.
5Solunum yoluyla bulaşan hastalıkları doğru bir şekilde ayırt edebilecektir.
6Sindirim sistemi yoluyla bulaşan hastalıkları doğru bir şekilde ayırt edebilecektir.
7Deri ve Mukoza yoluyla bulaşan hastalıkları doğru bir şekilde ayırt edebilecektir.
8Kan ve cinsel yol ile bulaşan hastalıkları doğru bir şekilde ayırt edebilecektir.
9Vektörler ile bulaşan hastalıkları doğru bir şekilde ayırt edebilecektir.
10Hastane enfeksiyonlarını doğru bir şekilde ayırt edebilecektir.
11Enfeksiyondan korunmak için kişisel korunma yöntemlerini seçerek uygulayabilecektir.
12Uygun hastaya/enfeksiyona gerekli yöntemleri seçerek izolasyon uygulayabilecektir.
13Hastane enfeksiyon kontrol komiteleri ile işbirliği yapabilecektir.
14Dünyada ve Türkiyede enfeksiyon hastalıklarının tarihi gelişimini açıklayabilecektir.
15Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları açıklayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Derse hazırlıklı gelmek. Dersle ilgili önerilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
Enfeksiyon hastalıkları, çok eskiden beri bilinen ve günümüzde de önemini koruyan bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan hastalıklardır. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi, enfeksiyon hastalıkları nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Hastalıklara bağlı ölüm oranlarına bakıldığında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada enfeksiyon hastalıkları gelmektedir. Kanser ise listede üçüncü sırada yer almaktadır. Enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı toplum düzenini ve sağlık hizmetlerinin sunumunu bozmakta, ölüm ve sakatlıklara neden olmakta, ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında iyi yetişmiş sağlık personelinin payı büyüktür. Sağlık personeli, enfeksiyon hastalıklarından korunma yollarını bilmeli ve bu hastalıklara karşı koruyucu tedbirler alabilmelidir. Bu amaçla bu derste enfeksiyon hastalığı, enfeksiyon zinciri, enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve enfeksiyon oluşumu, enfeksiyonun vücuda yayılması, dünyada ve ülkemizde sık karşılaşılan bulaşıcı hastalıkların; etmenleri, bulaş yolları, epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavisi, korunma ve kontrolü ve bakım ilkeleri ile birlikte bağışıklama, izolasyon yöntemleri, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon hastalıklarının bildirimi konuları anlatılacaktır.Bunlar; -ENFEKSİYON OLUŞUMU: Enfeksiyon tanımı, Enfeksiyon zinciri (Etken-Kaynak-Kaynaktan çıkış yolu-Bulaşma-Yeni konakçıya giriş-Duyarlı konakçı), Mikroorganizma ve çeşitleri(Bakteri-Virüs- Mantar –Parazitler) -DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIKLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: Endemi, Epidemi, Sporadi, Pandemi, İzolasyon, Tecrit, Morbidite, Mortalite, Karantina -ENFEKSİYON BELİRTİ ve BULGULARI: Enfeksiyon belirtileri;Ateş, Halsizlik, İştahsızlık, Zayıflama, Titreme, Bulantı , Kusma, Ağrı, Hassasiyet, Döküntüler, İshal, Öksürük, Diğer ,Enfeksiyon bulguları; Enfeksiyon bölgesinde şişlik, kızarıklık, ödem, hassasiyet, sıcaklık, ağrı, Lökositoz, sedimantasyon artışı, lökopeni, Hipertermi, hipotermi, Taşipne, taşikardi, hipertansiyon, Bilinç bozukluğu, Konvülziyon -ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BİLDİRİMİ, KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ, İZOLASYON: Enfeksiyon Hastalıklarının Bildirimi, Sürveyans, İzolasyon yöntemleri, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, Yaşlılara yönelik korunma yöntemleri -BAĞIŞIKLAMA VE İMMÜNİZASYON: Bağışıklık, Bağışıklık tipleri,Yaşlılık ve immün sistem, İmmün Cevap, Aşılar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgi ( enfeksiyon hastalığı, enfeksiyon zinciri, enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve enfeksiyon oluşumu, enfeksiyonun vücuda yayılması)Sözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
2Dünyada ve Türkiyede Bulaşıcı Hastalıkların Tarihsel Gelişimi ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramlarSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
3Enfeksiyon Belirtileri ve BulgularıSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
4Enfeksiyon hastalıklarının bildirimi, korunma ve kontrol önlemleri, izolasyonSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
5Bağışıklama ve immünizasyonSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
6Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakımSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
7Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakımSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
8Ara Sınav
9Sindirim Sistemi ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakımSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
10Deri ve mukoza yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım
11Kan ve cinsel yol ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakımSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
12Kan ve cinsel yol ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakımSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
13Vektörler ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakımSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
14Hastane EnfeksiyonlarıSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
15Hastane EnfeksiyonlarıSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
16Yarıyıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Şahin GÖ, Akova M. İnfeksiyon Hastalıkları. Kutsal YG, Temel Geriatri. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2007. 2-Avcı İA. Enfeksiyon Hastalıkları. Göktuğ Basın Yayın Dağıtım ve Pazarlama, Samsun, 2010. Kitap 3-Akalın H, Aygen B, Yalçın AN. İnfeksiyon Hastalıklarında Güncel Durum. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2009 4-Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıklar ve Mikrobiyolojisi 1-2 cilt. Nobel Tıp Kitapevi , İstanbul, 2008 5-Yalçın AN, Erbay RH. Yoğun Bakım ünitesinde infeksiyonlar. Nobel Tıp Kitapevi, 2009 6-Yüce A, Çakır N. Hastane İnfeksiyonları. 2. Baskı, Güven Kitapevi, İzmir, 2009 7-Arıoğlu S,Geriatri ve Gerontoloji,Nobel kitabevi,2006 8-Köksal İ,Yaşlılarda nozokomiyal infeksiyonlar,Doğanay M,Ünal S,Hastane infeksiyonları,bilimsel tıp yayınevi,2003,729-739
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım515
Tartışma515
Soru-Yanıt515
Seminer515
Bireysel Çalışma31030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Performans515
Quiz için Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4            
ÖÇ2     4 5       
ÖÇ3          5    
ÖÇ4            5  
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
ÖÇ10               
ÖÇ11               
ÖÇ12          4    
ÖÇ13               
ÖÇ14               
ÖÇ15          5   5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr