Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000201109LABORATUVAR ALETLERİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Laboratuvar aletlerinin ve çalışma prensiplerinin verilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Servet AŞKIN
Öğrenme Çıktıları
1Çözelti hazırlamaya yönelik araç gereç hazırlamak, kullanmak ve temizlemek
2İnkübasyon yapmak
3Laboratuar suyu elde etmek
4Gözle görülemeyecek objeleri mikroskopta görüntülemek
5Işık kaynağından faydalanarak madde miktarı tayin etmek
6Otomatik analizör yardımı ile madde miktarı tayin etmek
7Özel moleküllerin miktarlarını tayin etmek
8Doku, kan, serum vs örnekleri saklamak
9Sıvıları çöktürmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar 1 Cam ve plastik malzemeler, mikropipet ve cam pipet yardımı ile madde transferi yapmak. Madde tartmak 2 Çözelti karıştırma yöntemleri ile ph metre, cam ve plastik malzemelerin temizliği 3 İnkübasyon yöntemleri 4 Sterilizasyon yöntemleri 5 Laboratuar suyu elde etmek 6 Sıvıları santrifüjler aracılığı ile çöktürmek 7 Gözle görülemeyecek objeleri incelemek-mikroskopik yöntemler 8 Ara sınav 9 Spektrofotometrik, ve nefelometrik yöntemler 10 Türbidimetrik ve florometrik yöntemler 11 Alev fotometresi ve atomik absorbsiyon spektrofotometresi yöntemleri 12 Otomatik otoanalizörler (biyokimya ve hematoloji) 13 Kromatografik yöntemler 14 Elektroforetik yöntemler 15 Doku, kan ve serum saklama yöntemleri 16 Ara sınav
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Cam ve plastik malzemeler, mikropipet ve cam pipet yardımı ile madde transferi yapmak. Madde tartmak
2Çözelti karıştırma yöntemleri ile ph metre, cam ve plastik malzemelerin temizliği
3İnkübasyon yöntemleri
4Sterilizasyon yöntemleri
5Laboratuar suyu elde etmek
6Sıvıları santrifüjler aracılığı ile çöktürmek
7Gözle görülemeyecek objeleri incelemek-mikroskopik yöntemler
8Ara sınav
9Spektrofotometrik, ve nefelometrik yöntemler
10Türbidimetrik ve florometrik yöntemler
11Alev fotometresi ve atomik absorbsiyon spektrofotometresi yöntemleri
12Otomatik otoanalizörler (biyokimya ve hematoloji)
13Kromatografik yöntemler
14Elektroforetik yöntemler
15Doku, kan ve serum saklama yöntemleri
16Ara sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Beyin Fırtınası14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Ev Ödevi4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1   4           
ÖÇ2      5        
ÖÇ3        5      
ÖÇ4               
ÖÇ5         5     
ÖÇ6          5    
ÖÇ7            5  
ÖÇ8             45
ÖÇ9               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr