Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000202102ANATOMİZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Normal insan anatomisinin teorik bilgiler ışığında pratik uygulamaların desteğinde öğretilmesi.Hareket sisteminin elemanları ve diğer sistemlerle ilişkisini belirtmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR. AYŞEGÜL YURT
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler bu dersin sonunda normal insan anatomisini tanıyabilecekler./ Students will be able to recognize normal human anatomy at the end of this course.
2Anatomik terimler öğrenilmiş olucak./Anatomical terms will be learned.
3Vücut sistemlerinin normal anatomisi değerlendirilebilecekler./They will be able to evaluate the normal anatomy of body systems.
4Vücut sistemlerinin birbirleri ile olan ilişkilerini değerlendirebilecekler./Vücut sistemlerinin birbirleri ile olan ilişkilerini değerlendirebilecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel Anatomi Bilgisi (Anatomik Pozisyon - Anatomik Eksenler - Anatomik Düzlemler - Anatomik Boşluklar - Yön ve Hareket Bildiren Anatomik Terimler, Kemik - Eklem - Kas Sinir Sistemi ile İlgili Genel Bilgiler) Vücut sistemlerinin teorik ve pratik öğretilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsan Anatomisine Giriş ( Anatominin tanımı, anatomik pozisyon - düzlem - eksenler - boşluklar, Yön ve hareket bildiren anatomik terimler, Kemikler - kaslar - eklemler ve sinir sistemi ile ilgili genel bilgiler.
2Hareket Sistemi (Kemikler)
3Hareket Sistemi (Kemikler)
4Hareket Sistemi (Kemikler)
5Hareket Sistemi (Eklemler)
6Hareket Sistemi (Eklemler)
7VİZE
8Hareket sistemi(kaslar)
9Hareket sistemi(kaslar
10Hareket sisteminin diğer sistemlerle bağlantılarının incelenmesi
11sindirim sistemi
12sindirim sistemi
13solunum sistemi
14solunum sistemi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Bikem SÜZEN : İnsan Anatomi ve Fizyolojisine Giriş Bedray Yayıncılık Ltd. Şti., 2008 Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM: Sağlık Yüksekokulları için Resimli İnsan Anatomisi Nobel Tıp Kitapevi, 2002 Dr. M. Tahir HATİPOĞLU, Dr. H. Gül HATİPOĞLU: Yüksekokullar Anatomi Ders Kitabı, 2. Baskı, Selvi Yayınevi 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)59
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4  5            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr