Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000203102MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERZorunlu232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; hücredeki moleküler yapıları yapısal ve fonksiyonel açıdan analiz etmeyi sağlayan temel moleküler biyolojik yöntemler ve uygulama prensipleri ile ilgili bilgiler aktarılarak öğrencilerin bu teknikleri uygulayabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Ercan OĞUZ
Öğrenme Çıktıları
1Gen, genom, kromozomlara yönelik kavramları, DNA, RNA ve protein sentezini moleküler düzeyde açıklar.
2Nükleik asit ve protein izolasyonu yöntemlerini açıklayarak laboratuvar çalışmalarında uygular.
3Polimeraz zincir reaksiyonunu (PZR) ve diğer PZR yöntemlerini açıklayarak laboratuvar çalışmalarında uygular.
4Elektroforez ve modifiye yöntemleri laboratuvar çalışmalarında uygular.
5Western Blotlama ve ELISA yöntemlerinin temel unsurlarını açıklayarak laboratuvar çalışmalarında uygular.
6Gen ifadesi ve kontrolü, dizi analizi kavramlarını açıklar.
7Hücre kültürü ve akış sitometri yöntemlerini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Bu derste moleküler biyolojik yöntemlerin başlıca unsurları, cihazların çalışma prensipleri, nükleik asit izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonları, elektroforez, blotlama ve hibridizasyon yöntemleri, protein izolasyonu, SDS-PAGE, western blotlama, transformasyon, transfeksiyon, restriksiyon enzimleri ile kesim, ligasyon reaksiyonları, ELISA, hücre kültürü ve akış sitometri konularının uygulamalı olarak gösterilmesi ve bu yöntemlerin uygulamalarının öğrenciler tarafından yapılması yer almaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1*Moleküler Biyolojik Yöntemler ve Başlıca Unsurları
2*Nukleik asit izolasyonu
3*Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Modifikasyonları ve Elektroforez
4*Dizi analizi ve yeni nesil dizileme teknikleri
5*Moleküler Klonlama (Restriksiyon enzimleri, ligasyon)
6*Transformasyon, transfeksiyon
7*Ara sınav
8*Blotlama ve Hibridizasyon Yöntemleri
9*Protein İzolasyonu ve SDS-PAGE
10*Enzimatik Analizin Temelleri
11*Mikroarray, Mikroçip, Nanoçip ve Biyoçip
12*Hücre Kültürü Teknikleri
13*Gen düzenleme teknikleri
14*Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Basic Methods In Molecular Biology, Davis, Leonard, Elsevier, 2012. Gen Klonlama ve DNA Analizi: Giriş, 5. Basımdan Çeviri, Çeviri Kurulu: Fevzi Bardakçı, Ali Fazıl Yenidünya, Nazan Yılmaz, 2009. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 4th Edition, Micheal R. Green, Joseph Sambrook, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Ev Ödevi6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr