Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182000204100İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLERZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Klinik laboratuvarlarda kullanılan immunolojik yöntemlerin tanıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi Aslı Yıldırım Kocaman
Öğrenme Çıktıları
1Temel imünoloji bilgisine sahip olur
2Antijen Antikor birleşmesine dayalı laboratuvar testlerini uygulayabilir
3Hemagglütinasyon testlerini uygulayabilir
4ELİSA yönteminin temel prensiplerini ve çeşitlerini bilir, yöntemin laboratuvar sistemlerini kullanır.
5İFA yönteminin temel prensiplerini ve çeşitlerini bilir, yöntemin laboratuvar sistemlerini kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel immünoloik terimler. İmmün sistem ve mekanızmaları. İmmunolojik yöntemler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1immün sistemin yapısı
2Humoral bağışık yanıt
3Hücresel bağışık yanıt
4Antijen ve antikorların genel özellikleri
5Aglütinasyona dayalı yöntemler
6 Presipitasyona dayalı yöntemler
7ELİSA yöntemi
8Arasınav
9RIA yöntemi
10IFA yöntemi
11Monoclonal antikor teknolojisi
12Flow sitometri yöntemi
13Hemaglutinasyon testleri
14Alerji testleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel immunoloji Editör(ler) : Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU, Prof. Dr. Günnur DENİZ.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım2816
Uygulama/Pratik31236
Soru-Yanıt248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Sözlü Sınav248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1544444444444444
ÖÇ2344444444344344
ÖÇ3444444444444444
ÖÇ4444444444444444
ÖÇ5334444444544444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr