Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Spor Yönetimi - Spor YönetimiProgram Tanımları
Kuruluş
Program 2018 yılında kurulmuş; 2020 yılında eğitim öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Spor Yöneticisi , Yönetici yardımcısı,
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezleri ile sportif hizmet ve ürün üreten tüm işletmelerde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Spor Yöneticiliği Programına geçiş mümkün.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir vize sınavı, bir de final sınavı yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Karaağaç Kampüsü, Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. 0476-223 00 10
Bölüm Olanakları
Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğrencileri; liderlik, yöneticilik, takım kurma, iletişim, satış yönetimi gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan konuları, hızlı ve etkin bir biçimde öğrenerek üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir yelpazede istek ve yeteneklerine uygun işler bulabilmektedirler. Yönetim ve Organizasyon Bölümü eğitim kalitesi olarak hem yerel hem de uluslararası tanınırlığı ve bilinirliği ve saygınlığı olan bir bölümdür.

Program Çıktıları
1Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
3Ulusal ve uluslararası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygulayabilme ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri yönetir.
4Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olabilmek.
5Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
6Spor Yöneticiliği alanında en üst düzeyde sporcu yetiştirebilecek tesislerin yönetimi, alt yapı ve bilimsel programları planlar ve yönetir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
123333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 242213106 BILGI VE ILETIŞIM TEKNOLOJILERI Zorunlu 1 1 0 0
4 242213107 GENEL CIMNASTIK Zorunlu 1 1 0 0
5 202201301101 GENEL İŞLETME BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 6
6 242213102 GENEL İŞLETME BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
7 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
8 242213105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
9 242213100 SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
10 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
11 202201301100 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
12 242213101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
13 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
14 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
15 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
16 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
17 202201301102 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
18 242213103 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 33 2 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 202201302100 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Zorunlu 3 2 0 0
4 242213201 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 0
5 242213200 SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
6 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
7 202201302101 SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
8 242213202 SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
9 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
11 242213204 VOLEYBOL Zorunlu 1 1 0 0
12 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
13 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
14 202201302102 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
15 242213203 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 24 3 0 2
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 242213306 BADMİNTON Zorunlu 1 1 0 0
2 202201303104 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
3 242213305 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 0
4 202201303102 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
5 242213303 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
6 202201303100 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 242213301 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
8 202201303103 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 5
9 242213304 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
10 242213300 SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
11 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
12 202201303101 SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM Zorunlu 3 0 0 5
13 242213302 SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 29 1 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 242213406 RİTİM EĞİTİM VE DANS Zorunlu 1 1 0 0
2 242213400 SEÇMELİ DERS - IV Seçmeli - - - 0
3 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
4 202201304101 SOSYOLİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
5 242213402 SOSYOLİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
6 242213407 SPOR ETİĞİ Zorunlu 1 1 0 0
7 202201304102 SPOR PAZARLAMASI Zorunlu 2 1 0 3
8 242213403 SPOR PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 0 0
9 202201304103 SPOR TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
10 242213404 SPOR TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
11 202201304104 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 1 0 0
12 242213405 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 0
13 202201304100 TÜRK SPOR TEŞKİLATI VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 0
14 242213401 TÜRK SPOR TEŞKİLATI VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 25 5 0 6
 
SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 242213108 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 242213109 SPOR EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 242213110 SPOR VE TURİZM Seçmeli 2 0 0 0
4 242213111 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
5 242213112 SPORDA SPONSORLUK Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 202201301103 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 202201301104 SPOR EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 2
4 202201301105 SPOR VE TURİZM Seçmeli 2 0 0 3
5 202201301106 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
6 202201301107 SPORDA SPONSORLUK Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 242213205 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
2 242213206 ENGELLİLERDE SPOR Seçmeli 2 0 0 0
3 242213207 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 242213208 SPOR PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
5 242213209 SPOR VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
6 242213210 SPORDA FAIR PLAY Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202201302103 ENGELLİLERDE SPOR Seçmeli 2 0 0 0
2 202201302104 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 202201302105 SPOR PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
4 202201302106 SPOR VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
5 202201302107 SPORDA FAIR PLAY Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 242213307 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 242213308 YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli 2 0 0 0
3 242213309 SPORDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
4 242213310 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 0
5 242213311 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 0 0 0 0
6 242213312 YOGA Seçmeli 2 0 0 0
7 242213313 FITNESS Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202201303105 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 202201303106 YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli 2 0 0 3
3 202201303107 SPORDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
4 202201303108 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 0
5 202201303109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 242213408 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
2 242213409 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 0
3 242213410 SPORDA LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 0
4 242213411 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
5 242213412 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 242213413 PİLATES Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202201304107 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 4
2 202201304108 SPORDA LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 0
3 202201304109 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr