Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201304107ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Örgütsel ortamda insan davranışına ilişkin temel kavramları anlama, yorumlama; davranışsal ve yönetsel sorunları birey, grup ve örgüt düzeyinde analiz ederek çözümleyebilme ve öneriler geliştirebilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi Merve FERAH TAZEGÜL
Öğrenme Çıktıları
1Örgütlerde insan davranışını açıklayabilme
2Örgütlerde insan davranışını açıklayabilme
3 Örgütsel başarıyı geliştirici davranış biçimlerini ayırt edebilme
4 Örgütsel başarıyı geliştirici davranış biçimlerini ayırt edebilme
5Örgütsel tutumları analiz edebilme
6Örgütsel tutumları analiz edebilme
7Örgütsel davranış ile ilgili kuramsal bilgileri davranışsal ve yönetsel sorunlara uygulayabilme
8Örgütsel davranış ile ilgili kuramsal bilgileri davranışsal ve yönetsel sorunlara uygulayabilme
9 Davranışsal ve yönetsel sorunları birey, grup, örgüt düzeyinde analiz edebilme
10 Davranışsal ve yönetsel sorunları birey, grup, örgüt düzeyinde analiz edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste çalışanların örgüt ortamındaki davranışlarını etkileyen faktörler ve bu davranışların çalışan ve örgüt üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Sporda, sporcu antrenör ve veli iletişimi hakkında bilgiler üzerinde durulmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Örgütsel Davranışın Temelleri (tanımı, önemi, yaklaşımları ve varsayımları)
2 Güdüleme
3 İş Doyumu
4 Örgütsel İletişim (tanımı, önemi, türleri
5 Örgütsel İletişim (örgüt yapısı ve iletişim, doğal iletişim)
6 Liderlik (tanımı, önemi, liderlik kuramları)
7 Liderlik (liderlikte güncel yaklaşımlar)
8Ara Sınav
9 İş Tasarımı (tanımı, önemi, teknikleri)
10 İş Tasarımı (iş rotasyonu, iş genişletme ve iş zenginleştirme ve davranış ilişkisi)
11 Örgütsel Değişim (tanımı, önemi, türleri, planlı değişim süreci)
12 Örgütsel Değişim (planlı değişim ve değişime direnç; tanımı ve önlenmesi)
13 Örgüt Kültürü
14Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
öğretim görevlisi ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4344535
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8335422
ÖÇ9      
ÖÇ10      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr