Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201301105SPOR VE TURİZMSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı spor turizminin ve içeriklerinin ne olduğunu öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cansu ÇOLAK
Öğrenme Çıktıları
1Turizm, Spor Turizmi ve Diğer Turizm çeşitleri gibi konuları öğrenir. Turizme bağlı olarak spor turizminin ülke tanıtımına ve ekonomisine faydalarını analiz eder. Sektörel anlamda kendi adlarına spor turizmi alanında iş kollarına yönelebilir. Spor turizmi dersinden öğrendiklerini turizm sektörüne yöneldiklerinde iş hayatında rekabet adına farklılıklar ortaya koyar.Farkındalık yaratmak, kendini ön plana çıkarmak gibi yetiler kazanır. Ülke turizmine farklı bir perspektiften bakarak nitelikli bireyler olarak turizmin ve spor turizmi uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlar. Toplum bireylerine tatilin sadece güneşlenmek ya da denize girmekten ibaret olmadığını sportif aktivitelerin gerek sağlık açısından gerekse kültürel ve sosyalleşmek adına ne kadar önemli olduğunun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak gibi davranış eğilimleri kazanır. Spor ve medya biliminin spordaki önemini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Spor turizmi kavramı,spor turizminde gelişmeler ve öneminin öğretimine yöneliktir. .
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders ile ilgili genel bilgi verilmesi.Ödev konularının saptanılması ve dağıtılması.--
2Turizm kavramı.turist kavramı,turizmde amaçlanan hedefler.--
3Turizm çeşitleri ve gelişimi.--
4Spor turizm kavramı ve gelişimi.--
5Spor yönetimi içinde spor ve turizm sektörünün yeri ve önemi.--
6Spor turizminde gelişmeler ve etkileri.--
7Spor turizm pazarı.--
8Spor turizm danışmanlığı ve iş olanakları.--
9Türkiye'de spor turizmi ve ilgili faaliyet alanları.--
10Spor turizmi ile ilişkili etkinliklerin tanıtımı.--
11Türkiye'de Spor turizmi etkinlikleri uygulamaları.--
12Türkiye'de turizm çeşitlendirmesi örnekleri.Golf Turizmi--
13Spor turizminde animasyon.--
14Spor Turizmi örnek uygulamalar sunumları--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Problem Çözümü133
Tartışma51050
Soru-Yanıt4520
Okuma155
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr