Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201303103İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde İnsan Kaynakları Departmanlarının işlevlerini, fonksiyonlarını İ.K.Y. alanındaki yeni yaklaşımları da dikkate alarak sunmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Aysun ALTAY
Öğrenme Çıktıları
1İnsan kaynakları konusunda teorik bilgilere sahip olmak Bu bilgiler ışığında pratikte uygulananlara eleştirel bir gözle bakabilme becerisi kazanmak İnsan kaynakları yönetimini bütüncül olarak görebilmek İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemini kavramak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
İ.K. Yönetimi Tanımı ve işlevleri, İ.K.Y. Fonksiyonları, işgören tedariği, işe başvuru, mülakat teknikleri, işgören eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerleme teknikleri, ücretlendirme, işgören motivasyonu, işgörenin işletmeye bağlılığını ve verimliliğini etkileyen İ.K.Y. uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler
2İş Analizi ve İş Dizaynı (Teknikler, Alternatif Çalışma Programları Türleri)
3İnsan kaynakları planlaması; temel ilke ve yöntemler, türleri
4İnsan kaynakları temin ve seçimi
5İnsan kaynakları yönetiminde eğitim, yetiştirme ve geliştirme faaliyetlerinin önem, amaç, ilke ve politikaları.
6Performans değerlendirme kavramı ve performans yönetimi sistemi
7Kariyer planlama, kariyer yönetiminde temel veri ve odaklar, modeller / Bireysel kariyer yönetimi, organizasyonel ve bireysel açılardan kariyer yönetimi olgusuna bakışın bütünleştirilmesi
8Vize Sınavı
9İşletmelerde ücret yönetimi; ücret kavramı, ücretin ekonomik boyutu ve yeterlilik, iş gören açısından ücret düzeyi.,İşletme içi bireysel ücret, işletme içi ücret oluşumu.
10Ücret sistemleri, genel özellikleri, zaman ücretleri, özendirici ücret sistemleri ve özellikleri, primli ücret sistemi ve türleri.
11İş değerleme kavramı, yapısı, yöntemleri.
12Çalışanların eğitimi
13Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması
14Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretim elemanı ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7749
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9981
Ev Ödevi339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)141
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr