Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001158GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASISeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; insani sosyal, ekonomik vb problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak; böylece öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır. Üniversite ile toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Seda YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
11- Gönüllülük kavramını bilir. Kamu (Merkezi Hükümet, Yerel Yönetimler) gönüllülük ve sosyal faaliyetlerini öğrenir, kurumları tanır.
22- Sivil toplum inisiyatiflerini, girişimlerini tanır.
33- Sürdürülebilir İnsani gelişmişlik ve hakkındaki kavramları ve sosyal proje geliştirme aşamalarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gönüllülük Nedir? Sosyal Girişimcilik Nedir?
2Gönüllülük konusunda çalışılabilecek uygun başlıklar nelerdir?
3Gönüllülük konusunda ülkemizde faaliyet gösteren kurumlar hangileridir?
4Örnek Gönüllülük faaliyetleri nelerdir? Sosyal Proje Geliştirme
5Proje Geliştirme ve Uygulama
6Proje Geliştirme ve Uygulama
7Proje Geliştirme ve Uygulama
8Ara sınav
9Proje Geliştirme ve Uygulama
10Proje Geliştirme ve Uygulama
11Proje Geliştirme ve Uygulama
12Proje Geliştirme ve Uygulama
13Proje Geliştirme ve Uygulama
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- TC Gençlik ve Spor Bakanlığı/ Türkiye Genç Gönüllüler Platformu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı177
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Ev Ödevi326
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1334123
ÖÇ2334334
ÖÇ3424345
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr