Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201301100SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞZorunlu116
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Beden Eğitimi ve Sporun anlamı, felsefesi ve gelişimini kavramak, hedeflerini anlamak ve bu alandaki temel kavramları öğrenmek. Kişisel ve mesleki felsefe geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Seda YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
11 - Sporun tarihsel temellerini anlar
22 - Bilimsel temellerini kavrar
33 - Felsefe temellerini kavrar
44 - Sporun diğer disiplinlerle ilişkisini kavrar
55 - Kişisel ve meslek felsefesi geliştirir
66 - Spor bilimleri alanındaki istihdam fırsatlarını tanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Beden eğitimi ve spor kavramı ile tanımlarının belirlenmesi, beden eğitimi ve spor aktivitelerinin tarihi gelişimi, beden eğitimi ve sporun insan sağlığı üzerine etkisi, beden eğitimi ve spor aktivitelerinin toplumsal etkisi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon liderliği mesleklerinin tanıtımı, beden eğitimi ve sporun genel sorunlarının bilinmesi ve tartışılmasıdır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Spor bilimlerinin tarihsel gelişimi--
2Spor bilimlerinin tarihsel gelişimi
3Spor bilimlerinin felsefe temelleri
4Spor bilimlerinin bilimsel temelleri
5Spor bilimlerinin pedagojik temelleri
6Spor bilimlerinin pedagojik temelleri
7Spor bilimlerinin psikolojik temelleri
8Ara sınav
9Spor bilimlerinin antrenman temelleri
10Spor bilimlerinin sağlık temelleri
11Spor bilimlerinin yönetim ve organizasyon temelleri
12Spor bilimlerinin rekreasyon temelleri
13Meslek seçimi ve spor bilimlerinde meslek alanları
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Mirzeoğlu N. editör: "Spor Bilimlerine Giriş" Spor yayınevi, Ankara, 2003 2- Bucher ,A.,C,Wuest A. Deborah; Foundations of Physical Education and Sport, Times Mirror/Mosbey Collage Publishing,St. Louis, 1987. 3- Lumpkin, A. Physical Education and Sport A Contemparary Introduction, Times Mirror/Mosbey Collage Publishing, St. Louis, 1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)167
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1334342
ÖÇ2432434
ÖÇ3233434
ÖÇ4233242
ÖÇ5432222
ÖÇ6233344
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr