Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201304101SOSYOLİYE GİRİŞZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin toplumsal olay ve olguları analiz edebilmeleri, temel toplumsal kurumların yapı ve işleyişini kavrayarak bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilmeleri, sosyolojik düşünme ve sosyolojik bakış açısı kazanmaları ve bu kazanımlarını sistematize ederek kendi alanlarında kullanmalarının sağlanması hedeflenmiştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özkan Aydar
Öğrenme Çıktıları
1Temel sosyolojik kavram, olgu ve süreçlerin anlam bilgisi
2Temel sosyolojik kavram, olgu ve süreçlerin anlam bilgisi
3Sosyal olay ve olgulara neden olan sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörleri kavrayabilme & açıklayabilme becerisi
4Sosyal olay ve olgulara neden olan sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörleri kavrayabilme & açıklayabilme becerisi
5Sosyolojinin diğer alt alanlarına kazanılan bu bilgiyi uyarlayabilme becerisi
6Sosyolojinin diğer alt alanlarına kazanılan bu bilgiyi uyarlayabilme becerisi
7Sosyal olay ve olgulara ilişkin sosyolojik bir bakış açısına sahip olma becerisi
8Sosyal olay ve olgulara ilişkin sosyolojik bir bakış açısına sahip olma becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyoloji Nedir?
2Sosyolojinin Ortaya Çıkışı
3Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Modern Bir Disiplin Olarak
4Sosyolojik Araştırma Yapmak
5Toplumsal Yapılar
6Aile
7Eğitim
8Suç ve Sapkınlık-Ara Sına
9Kitlesel İletişim
10Güç
11Sosyal Eşitsizlik
12Hastalık ve Sağlık
13Ekonomi
14Küreselleşme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
GIDDENS, Anthony (2012). Sosyoloji, Cemal Güzel (Yay. Haz.). İstanbul: Kırmızı Yayınları. BROWNE, Ken (2015). Sosyolojiye Giriş, İbrahim Kaya (Çev.). İstanbul: Say Yayınları. BILTON, Tony, Bonnet Kevin vd. (2009). Sosyoloji, Kemal İnal ( Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi. BOTTOMORE, T. B. (1998). Toplumbilim, Ünsal Oskay (Çev.). İstanbul: Der Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11919
Ev Ödevi414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr