Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201303100İKTİSADA GİRİŞZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Mikroiktisadın ana amaçlarından biri fiyat sistemi anlayışı sağlamaktır. Bu bağlamda, doğa ve ekonomi ile ilgili ihtiyaçlar, kaynaklar, kıtlık, tercihler, pozitif ve normatif iktisat, arz ve talep, piyasa dengesi, piyasa dengesi esneklikleri ve fiyat kontrolleri gibi bazı temel ekonomik kavramlar anlatılır. Böylece bu ders, gerçek yaşam olaylarını yorumlama ve anlamaya yönelik temel becerileri sağlamaya yöneliktir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Evin BAYAR
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler iktisadi düşünce biçimini günlük yaşamdaki olgulara uyarlayabilecektir
2Öğrenciler temel mikroiktisat ve makroiktisat konularını anlayabilecektir.
3Öğrenciler mikroiktisadi ve makroiktisadi olguların basit modellerini oluşturabilecektir.
4Öğrenciler günlük yaşamda alınan kararları mikroiktisadi ve makroiktisadi kavramlarla açıklayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders, genel ekonomik olayların temelinde yatan bireysel davranışları, iktisadi tarafların farklı yaklaşımlarını, denge mekanizmasının oluşması, fiyatların oluşumlarını ve dengesizliklerin yeniden dengeye getirilmesi süreçlerini inceler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1MİKROİKTİSADIN NİTELİĞİ
2PİYASANIN TALEP YÖNÜ
3TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ
4PİYASANIN ARZ YÖNÜ
5ARZIN FİYAT ESNEKLİĞİ
6PİYASA DENGESİ ve PİYASA DENGESİNİN DEĞİŞMESİ
7TÜKETİCİ TERCİHLERİ
8Ara Sınav (Vize)
9KAYITSIZLIK EĞRİLERİ
10BÜTÇE DOĞRUSU ve TÜKETİCİ DENGES
11TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE BİREYSEL TALEP
12GELİR VE İKAME ETKİLERİ (Gelirdeki Eşdeğer Değişme (Klasik Yaklaşım))
13GELİR VE İKAME ETKİLERİ (GELİRDEKİ TELAFİ EDİCİ DEĞİŞME (HİCKS YAKLAŞIMI))
14GELİR VE İKAME ETKİLERİ (MALİYET FARKI (SLUTSKY YAKLAŞIMI)) PİYASA TALEBİ VE ESNEKLİKLER
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: BOCUTOĞLU Ersan ve Metin BERBER (2014), Genel İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. DİNLER Zeynel (2008), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa. Yardımcı Kaynaklar: Orhan Çoban, İktisada Giriş,Selçuk Ün. Basımevi, 2009- Konya.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1445555
ÖÇ2545543
ÖÇ3535343
ÖÇ4355534
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr