Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201303101SPOR TARİHİ VE OLİMPİZMZorunlu235
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesinin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cansu ÇOLAK
Öğrenme Çıktıları
1İlk insanoğlunun var olduğu günlerde yaşayış şekilleri ve yerleşik hayata geçiş süreci.
2Yerleşik hayata geçtikten sonra toplumsallaşma süreci.
3Boş zaman olgusunun yaratılması ve buna bağlı olarak oyunlardaki artış.
4İlk uygarlıklarda ve ilk medeniyetlerde hangi oyunlar oynandığı.
5Oyunların spora nasıl dönüştüğü
6Antik Yunan döneminde spor anlayışı ve uygulanışları
7Antik Yunan ve Roma dönemindeki spor tesisleri hakkında bilgi.
8Antik Yunan’da başlayan ve antik Roma’da son bulan antik olimpiyatların kuruluş ve kaldırılış nedenleri.
9Orta çağda spor anlayışının nasıl olduğu.
10Yeni çağda spor anlayışının nasıl olduğu.
11Modern olimpiyatlar nasıl kuruldu, amaçları ve günümüzde uygulanışının nasıl olduğu.
12Türkiye’deki ören yerlerindeki antik spor tesisleri.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
İlk insanoğluyla başlayan hareketlerin oyuna dönüşmesi ve daha sonra spor olması ve günümüze kadar bütün toplumların ve ülkelerin spora bakış açıları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Beden eğitimi ve spor kavramı, spor olgusunun kurumsallaşması.--
2İlk uygarlıklar olan eski Türkler, İranlılar, Çinliler, ve Hintlilerde spor.--
3Sümerler,Asur-Babil, Hititler ve antik Mısırlılarda spor.--
4Girit’te spor.--
5Antik Yunanlılarda spor anlayışı,spor tesisleri ve eğitim.--
6Antik Yunanlılarda spor çeşitleri, yapılışları ve spor anlayışının değişmesi.--
7Ara Sınav--
8Antik Yunanlılarda başlayan antik olimpiyatlar.
9Antik Romalılarda spor anlayışı, spor tesisleri, spor çeşitleri ve gladyatör dövüşleri.--
10Antik olimpiyatlarının kaldırılma nedenleri.--
11Batı Anadolu’daki antik spor tesisleri hakkında bilgi.--
12Orta çağda spor anlayışı. Yeni çağda spor anlayışı.--
13Türkiye’de cumhuriyet döneminde spor anlayışı--
14Modern olimpiyatların kuruluşu, Olimpizm kavramının öğretilmesi ve olimpiyatların geleceği.--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alpman, C. Eğitimin bütünlüğü içinde beden eğitimi ve çağlar boyunca gelişimi, İstanbul. 1972. Akurgal, E. Anadolu uygarlıkları,İstanbul,1998. Greyse,B.De.Les jeux de Zeus,Bruxelles,1982. Saltık, S. Antik stadyumlar,İstanbul,1995. Kahraman,A.Osmanlı devletinde spor,Ankara,1995 Alexiou,S. Minos uygarlığı,İstanbul,1991. Keten,M. Türkiye’de spor,Ankara 1993. Swaddling, J, Antik olimpiyat oyunları,İstanbul 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma4312
Soru-Yanıt224
Gösterme1010100
Okuma212
Ev Ödevi5630
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ15     
ÖÇ25     
ÖÇ35     
ÖÇ45     
ÖÇ55     
ÖÇ65     
ÖÇ75     
ÖÇ85     
ÖÇ95     
ÖÇ105     
ÖÇ115     
ÖÇ125     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr