Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201303104GENEL MUHASEBEZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere muhasebenin teorik ve uygulama yönü hakkında genel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Aysun ALTAY
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler muhasebe kayıtlarının tutulması işlemini yapabilecek, Muhasebe raporlarını hazırlayabilecek Sözkonusu kayıt ve raporların yorumlanabilmesi hususunda gerekli beceriyi kazanabilecek, İşletmenin muhasebe işlemlerine ait her süreci yönetebileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Muhasebe Bilgi Sistemi, Muhasebenin Tarihsel Gelişimi, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Temel Mali Tablolar, Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi, Defterler ve Muhasebe Belgeleri, Muhasebe İş Akışı, Açılış Kayıtları, Dönem İçi Muhasebe İşlemleri, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler ve Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Muhasebeye giriş
2Muhasebenin önemi
3Muhasebenin tarihsel gelişimi
4Muhasebenin bilgisayarla ilişkisi
5Muhasebenin bölümleri
6Muhasebenin temel kavramları
7Bilanço
8Vize sınavı
9Tek düzen hesap planı
10Hesapların açılış kayıtları
11Yevmiye defteri
12Gelir tablosu
13Dönem sonunda hesapların kapatılması
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretim elemanının ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8864
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr