Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201301103BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; eğitimde bilişim teknolojileri, bilgisayarların gelişimi, İnternet, bilgisayar okur-yazarlığı, sunum uygulamaları, bilgisayar güvenliği ve etiği konularında katılımcılara temel oluşturacak bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Seda Yalçın
Öğrenme Çıktıları
1Bilgisayarın temel kavramlarını, donanım ve yazılımları ve alt yapılarını öğrenmek
2Bilgisayarın temel kavramlarını, donanım ve yazılımları ve alt yapılarını öğrenmek
3İşletim sistemleri hakkında temel bilgileri bilgisayarları zararlı yazılımlardan korumayı ve bilgisayarı kullanmayı kapsamlı bir şekilde öğrenmek
4İşletim sistemleri hakkında temel bilgileri bilgisayarları zararlı yazılımlardan korumayı ve bilgisayarı kullanmayı kapsamlı bir şekilde öğrenmek
5Temel uygulama yazılımları ve işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
6Temel uygulama yazılımları ve işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
7Rapor ve sunum hazırlamak için gerekli altyapıyı kazanmak
8Rapor ve sunum hazırlamak için gerekli altyapıyı kazanmak
9Çok sayıda veriyi anlaşılır bir şekle dönüştürecek işlem ve grafikleri kullanmak
10Çok sayıda veriyi anlaşılır bir şekle dönüştürecek işlem ve grafikleri kullanmak
11Etkin ve yararlı internet kullanımını öğrenmek
12Etkin ve yararlı internet kullanımını öğrenmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin her ders için hazırlık yapmaları
Dersin İçeriği
Bilgisayara giriş, bilgisayarın yapısı, Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, Windows işletim sistemi, internet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları ve forumlar, web tabanlı öğrenme, işlem tablosu, sunum hazırlama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgisayar tanım, tarihçe, temel kavramlar Sayı Sistemleri x
2Bilgisayar yazılımları (genel bilgiler) System yazılımları x
3Uygulama yazılımlarıx
4İşletim Sistemleri (genel bilgiler) x
5Office word programının sekme ve alt menüleri x
6Office word programının sekme ve alt menüleri x
7Office word programının sekme ve alt menüleri x
8Office PowerPoint programının sekme ve alt menüleri x
9Office PowerPoint programının sekme ve alt menüleri x
10Office PowerPoint programının sekme ve alt menüleri x
11Office Excel programının sekme ve alt menüleri x
12Office Excel programının sekme ve alt menüleri x
13Office Excel programının sekme ve alt menüleri x
14Office Excel programının sekme ve alt menüleri x
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Tuğrul, B. (2006) Temel Bilgisayar Eğitimi, Bıçaklar Kitabevi 2. 2- Bal, H. Ç. (2003) Bilgisayar ve Internet, Akademisyen Yayınevi 3. Pala, Z. (2004) 24 Derste Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Türkmen Kitabevi 4. 3- Kesici, T., Kocabaş Z. (2001) Bilgisayar , Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)108
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4334333
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8424235
ÖÇ9      
ÖÇ10      
ÖÇ11      
ÖÇ12222333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr