Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202201304102SPOR PAZARLAMASIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Spornsorluk, pazarlama temel ilkeleri, spor pazarlaması, spor ürünleri, tanıtmak ve tüketici ürünleri yerini, spor, reklam ve sponsorluk arasındaki ilişkiyi tartışmak için, pazarlama ile ilgili temel kavramları öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Evin BAYAR
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama, spor ve spor ürünlerine ilişkin genel yaklaşımları ve ilişkin tanımları bilir.
2Spor pazarlaması, tanımı ve ilişkili kavramların anlatılması.
3Spor pazarlamasının pazarlama içindeki yeri ile, spor ürünleri pazarlaması ile ürünlerin sporla pazarlanması konularının ve Spor organizatörleri ve pazarlamaya ilişkin sundukları hizmetleri araştırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamanın temel ilkeleri, spor ürünlerinin tanıtımı ve spor ürünleriyle tüketici arasındaki ilişki, reklam ve sponsorluk, stratejik pazarlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1PAZARLAMA, TANIMI VE İLKELERİ
2PAZARLAMADAKİ TEMEL KAVRAMLAR VE PAZARLAMA YÖNETİMİ
3PAZARLAMA ÇEVRESİ VE PAZARLAMAYI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO ETKENLER
4PAZARLAMA DEĞİŞKENLERİ; ÜRÜN, FİYAT, YER VE TUTUNDURMA
5SPOR SPONSORLUĞU KAVRAMI
6SPONSORLUK VE FELSEFİ TEMELLERİ
7ARA SINAV
8SPOR SPONSORLUĞUNUN GELİŞİMİ
9SPONSORLUK AMAÇLARI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
10SPOR PAZARLAMASI VE HALKLA İLİŞKİLER BOYUTUNDAKİ YAKLAŞIMLAR
11SPONSORLUK YÖNETİM SÜRECİ
12SPOR PAZARLAMASININ PAZARLAMA İÇİNDEKİ YERİ
13PAZARLAMA İLETİŞİM KARMASI VE SPONSORLUK
14SPONSORLUK ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Argan, M. Spor Sponsorluğu Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004. Argan, M., Katırcı, H., Spor Pazarlaması, Nobel Yayın, Ankara, 2002. Balcı, V. Spor Pazarlaması, Bağırgan Yayınları, Ankara, 2005. Brooks, C.M., Sport Marketing, Printice Hall, New Jersey,1994,s.33 Parks, J.B., Zenger, B.R.K., Quarterman, J., Editörs; Contemporary Sport Managament, Human Kinetics, 1998,s.2.) Stodlar. D.K., Sport Marketing Quarterly , Volume 11. Number 1. 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Tartışma14342
Soru-Yanıt14114
Beyin Fırtınası14114
Ev Ödevi339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1445543
ÖÇ2445554
ÖÇ3454553
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr