Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Evde Hasta Bakımı - Evde Hasta BakımıProgram Tanımları
Kuruluş
Evde Hasta Bakımı programı, 2014-215 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı olarak eğitim ve öğretim programına başlamıştır. Bölümümüz 2 yıllık ön lisans eğitimi vermekte ve evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanı yetiştirmektedir .
Kazanılan Derece
Evde Hasta Bakımı ön lisans derecesi. Bu programı bitirenler “Sağlık Teknikeri” ünvanı almaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Evde Hasta Bakımı Bölümü’ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında sayısal alanda yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Evde Hasta Bakımı Bölümü, YGS 2 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda daha önceki dönemlerde başka bir Üniversite'nin ya da Üniversitemizin farklı bir bölümünden mezun olan öğrencilerin aldığı dersler ile yeni kayıt olduğu programın dersleri AKTS uygunluğu ve içerik uygunluğu yönünden değerlendirilerek komisyon kararı ile ilgili derslerden muafiyet söz konusu olabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Evde Hasta Bakımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Programının amacı; hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını, fizyoterapi ve meşguliyet terapisini yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen, evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanı yetiştirmektir. 2 yıl süreli eğitim boyunca; Hasta bakımı İlke ve Uygulamaları, Fiziksel ve Sosyal Rehabilitasyon, Meşguliyet Terapisi, Enfeksiyon Hastalıkları gibi mesleki derslerin yanında Hasta Psikolojisi, Meslek Etiği, İnsan İlişkileri, Sağlık Hukuku gibi seçmeli derslerde verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olanlar, hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri gibi kuruluşlarda ve sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalarda, evde bakım hizmetlerinde, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler gibi alanlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Evde Hasta Bakımı Programından mezun olan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetler lisans programına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca zorunlu yaz stajını başarılı olarak yapmak gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkan Dr.Öğr.Üyesi Ercan ARAS, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. Tel: 0476 2230010 Evde Hasta Bakımı Program Başkanı: Öğr. Gör.Ayşegül YURT IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. Tel: 0476 2230010
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuz eğitim öğretim faaliyetlerini merkezi derslikler binasında yer alan sınıf ve uygulama laboratuvarından gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 5 öğretim görevlisi ve 1 öğretim üyesi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 56 kişilik kapasiteye sahip ve projeksiyon cihaz bulunan sınıflarda yürütülmekte olup; 1 uygulama laboratuvarı kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan İnternet laboratuvarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Ayrıca merkezi derslikler binasında kafeterya bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Evde hasta bakımı konusunda yeterli altyapı ve terminolojiyi kavrar.
2Evde bakım alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
4Evde Bakım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer/sorumluluk alır
5Evde Bakım alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
6Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
7Evde Bakım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
8Evde Bakım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
9Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
10Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11 Evde Bakım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
12Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
13Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
14Evde Bakım alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
15Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.
16Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır.
17Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
18Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
19Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Yaşlı Bakım alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurar.
20Evde Bakım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
21 Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
22Evde Bakım alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
23Evde Bakım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
24Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111122222233333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162001301100 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 3
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 162001301103 EVDE BAKIM HİZMETLERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
4 182001301100 EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI - I Zorunlu 4 0 0 6
5 162001301101 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 162001301104 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 3
7 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
8 2000001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 182001302200 EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI - II Zorunlu 1 4 0 5
3 182001302100 FARMAKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
4 162001302101 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 0
5 2000002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
8 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 12 4 0 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162001303105 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 182001303300 EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI - III Zorunlu 1 4 0 6
3 162001303110 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 162001303104 GERİATRİK PSİKİYATRİ Zorunlu 2 0 0 3
5 162001303101 KRONİK HASTALIKLAR VE BAKIMI Zorunlu 2 0 0 3
6 162001303100 NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE BAKIMI Zorunlu 2 0 0 3
7 2000003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 11 4 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001304101 BULAŞICI VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
2 182001304400 EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI - IV Zorunlu 1 4 0 6
3 162001304100 FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu 3 0 0 4
4 162001304104 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 4
5 182001304100 ROMATOLOJİK HASTALIKLAR VE BAKIMI Zorunlu 3 0 0 4
6 2000004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 12 4 0 21
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162001301105 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 162001301106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162001301107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
4 162001301108 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2 0 0 3
5 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162001302103 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
2 162001302104 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
3 162001302105 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 162001302106 SAĞLIK MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
5 162001302107 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162001303106 GERİATRİK DEĞERLENDİRME VE GERİATRİK ACİLLER Seçmeli 2 0 0 3
2 162001303107 MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162001303108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162001303109 SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162001304105 İŞ VE UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 162001304106 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162001304107 KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
4 162001304108 PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM Seçmeli 2 0 0 3
5 182001704110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr