Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162001304105İŞ VE UĞRAŞ TERAPİSİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yaşlılara içinde bulundukları ruhsal duruma göre ilgi alanlarını geliştirmek için yapılaması gerekenleri öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Esma Şahin
Öğrenme Çıktıları
1Tanışma konuların anlatımı, malzemelerin tanıtımı konularını öğrenir.
2Sırlı karo ve Tabakların üzerine desen çalışmalarını, kompozisyon hazırlanmasını öğrenir.
3Kil ile şekillendirmeyi öğrenir.
4Kil ile fitil yöntemi çanak tabak yapımını öğrenir.
5Plaka yöntemi ile çeşitli objelerin yapımını öğrenir.
6Ahşap boyama tekniklerini öğrenir.
7Çeşitli ahşap objeleri, plastik, akrilik, boyalar ile uygulamayı öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
1. Matthew McKay, Patrick Fanning, Özgüven, C-2, Arkadaş Yayınevi, 2006, ANKARA 2. Psikolog ATAÇ Füsun, Psikolojik Gelişim, C-1, Beta Basım Yayım, 1991, ANKARA 3. Psk. GÖKNAR Özcan, Özgüven Kazanmak, C-1, Arkadaş Yayınevi, 2007, ANKARA
Dersin İçeriği
Tanışma konuların anlatımı, malzemelerin tanıtımı, Sırlı karo ve Tabakların üzerine desen çalışmaları, kompozisyon hazırlanması, Kil ile şekillendirme, Kil ile fitil yöntemi çanak tabak yapımı, Plaka yöntemi ile çeşitli objelerin yapımı, Ahşap boyama teknikleri, Çeşitli ahşap objeler, plastik, akrilik, boyalar ile uygulama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma konuların anlatımı, malzemelerin tanıtımıXX
2Sırlı karo ve Tabakların üzerine desen çalışmaları, kompozisyon hazırlanmasıXX
3Sırlı karo ve Tabakların üzerine desen çalışmaları, kompozisyon hazırlanmasıXX
4Sırlı karo ve Tabakların üzerine desen çalışmaları, kompozisyon hazırlanmasıXX
5Kil ile şekillendirmeXX
6Kil ile şekillendirmeXX
7Kil ile fitil yöntemi çanak tabak yapımıXX
8Kil ile fitil yöntemi çanak tabak yapımıXX
9Arasınav
10Plaka yöntemi ile çeşitli objelerin yapımıXX
11Plaka yöntemi ile çeşitli objelerin yapımıXX
12Ahşap boyama teknikleriXX
13Çeşitli ahşap objeler, plastik, akrilik, boyalar ile uygulamaXX
14Çeşitli ahşap objeler, plastik, akrilik, boyalar ile uygulamaXX
15Çeşitli ahşap objeler, plastik, akrilik, boyalar ile uygulamaXX
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Derse asgari %70 devam etmek. Dersle ilgili önerilen kaynak ve malzemeleri temin etmek. Dönem ödevini yapmak.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım111
Uygulama/Pratik122
Laboratuvar14114
Takım/Grup Çalışması14228
Gözlem14114
Gösterme111
Bireysel Çalışma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Laboratuvar Sınavı122
Performans111
Ev Ödevi122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
ÖÇ6                        
ÖÇ7                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr