Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162001303107MİKROBİYOLOJİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji ile ilgili temel konuların öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. AYŞE KARACALI
Öğrenme Çıktıları
1Mikroorganizmaların sınıflandırılmasını, yapıları ve üreme özelliklerini bilme
2Tıbbi önemi olan mikroorganizmaları bilme
3Mikrobiyolojik tanıda yararlanılan test yöntemlerini bilme
4Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarının anlaşılması, uygulama yöntemlerini bilme
5Bakteri ve mantarların kültür ve tanımlama yöntemlerini bilme
6Virüs infeksiyonlarında mikrobiyolojik tanı yöntemlerini bilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojiye giriş ve kısa tarihçe, mikroorganizmaların taksonomisi, bakteri yapı ve fizyolojisi, boyama yöntemleri, örnek alma ve genel izolasyon yöntemleri, normal mikrobiyal flora, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, immünolojiye giriş, antijen ve immünglobulinler, immün sistemin yapısı, immün cevap, aktif ve pasif bağışıklama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması Biyogüvenlik, genel önlemler, kişisel hijyen
2Mikroskoplar ve boyama yöntemleriMikrobiyoloji laboratuvarında çalışma kuralları, genel önlemler, laboratuvar dezenfeksiyonu, kullanılan aletler
3Mikroorganizma konak ilişkisi-flora İmmün sistemin yapısı, doğal savunma mekanizmaları Antijenler ve antikorlar
4Bakterilerin yapısal özellikleri, üremeleri ve bakteri genetiği Mantarların yapısal özellikleri, üretilmesi ve identifikasyonu Basit boyama ve Gram boyama yöntemleri
5Virüslerin yapısal özellikleri, üreme ortamları ve tanımlanması Mikrobisidal ajanlar, etki mekanizmaları
6Sterilizasyon dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleriSterilizasyon dezenfeksiyon, besiyeri hazırlama
7Mikrobiyolojik inceleme için örnek alma ve laboratuvara ulaştırma Besiyerleri ve ekim yöntemleri
8Mikrobiyolojide tanısal yöntemler: kültür ve tanımlama testleri Örnekten tanıya: mikroskobik inceleme, antijen tayini
9Mikrobiyolojide tanısal yöntemler: duyarlılık testleriÖrnekten tanıya: kültür ve tanımlama
101.ArasınavKoloniden tanıya: antimikrobiyal duyarlılık testleri
11Mikrobiyolojide tanısal yöntemler: Seroimmünolojik yöntemler Mikrobiyolojide tanısal yöntemler: Moleküler tanı yöntemleriSeroimmünolojik tanı yöntemleri
12Viral enfeksiyonlarda rutin kullanılan tanı yöntemlerine örnekler
13Sağlık hizmetleri ve klinik mikrobiyoloji
14Genel Konu Tekrarı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi 8. Baskı. Fakülteler Kitabevi, Bornova, 1996 2. Serter N. Mikrobiyoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:490, Açıköğretim Yayınları No:219, Eskişehir, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik10660
Soru-Yanıt21020
Örnek Vaka İncelemesi155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
ÖÇ6                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr