Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001302100FARMAKOLOJİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İlaçların farmakodinami ve farmakokinetiği ile klinikte kullanımına ait genel bilgileri öğretmek, vücut sistemlerine etkiyen ilaçların kaynakları, etkileri, kullanılışı ve dozlarının teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye öğretilmesi, öğrenciye doğru ve bilinçli ilaç kullanım becerisinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ayşegül YURT
Öğrenme Çıktıları
11. Farmakolojinin temel kavram ve terminolojisi hakkında alt yapıya sahip olmuş olur.
22. İlaçların kaynakları ve genel özellikleri ile vücuda uygulanan ilaçların emilimi, vücutta dağılımı, biyotransformasyonu ve vücuttan atılımı hakkında bilgi sahibi olur.
33. İlaçların vücuttaki etki şekilleri, veriliş yolları ve dozları ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşmeleri ve istenmeyen etkilerini bilir.
45. Vücut sistemlerine etkiyen ilaçlarının kaynaklarını ve özelliklerini bilir.
56. Sinir sistemi, kalp-damar sistemi, kan ve kanı şekillendiren organlara etkiyen ilaçların özellikleri, farmakokinetiği, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Genel farmakoloji, merkezi sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi ilaçları, kalp-damar sistemi ilaçları, kan ve kanı şekillendiren yapıları etkileyen ilaçlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Farmakolojiye giriş, ilaçların kaynakları, dozlar, yapı-etki ilişkisi ve tıbbi kimya
2Farmakokinetik (ilaçların kullanılma yolları, emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu ve atılımı)
3İlaçların etkileri (etki şekilleri, doz-yoğunluk-etki ilişkisi, etkileşme ve ilaçların istenmeyen etkileri)
4Merkezi sinir sistemi ilaçları (giriş, genel anestezikler)
5Merkezi sinir sistemi ilaçları (yatıştırıcı ve uyku ilaçları, çırpınma önleyici ve psikotrop ilaçlar)
6Merkezi sinir sistemi ilaçları (merkezi etkili kas gevşeticiler, yerel anestezikler, narkotik ağrı kesiciler ve antagonistleri)
7Merkezi sinir sistemi ilaçları (narkotik olmayan ağrı kesiciler, damla hastalığında kullanılan ilaçlar, merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar)
8Ara sınav
9Otonom sinir sistemi ilaçları (giriş, sempatomimetik ilaçlar)
10Otonom sinir sistemi ilaçları (sempatolitik ve parasempatomimetik ilaçlar)
11Otonom sinir sistemi ilaçları (parasempatolitik ilaçlar, otonom gangliyonları etkileyen ilaçlar, nöro-muskuler blokan ilaçlar)
12Kalp-damar sistemi ilaçları (giriş, kalp kasının kasılma gücünü artıran ve azaltan ilaçlar, kalpte ritmi düzelten ilaçlar)
13Kalp-damar sistemi ilaçları (ön göğüs ağrısında kullanılan ilaçlar, çevre damarları genişleten ve kan basıncını düşüren ilaçlar)
14Kan ve kanı şekillendiren yapıları etkileyen ilaçlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım14342
Tartışma515
Soru-Yanıt111
Gözlem14114
Beyin Fırtınası111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Okuma14114
Performans515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr