Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162001303104GERİATRİK PSİKİYATRİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, insan davranışlarını ve davranış bozukluluklarını, ruh sağlığı ve yaşlılıkta sık görülen ve diğer ruhsal bozuklukları ele alır. Yaşlı bireylerin ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri ve ruh sağlığını etkileyen değişkenleri dikkate alarak fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici, rehabilite edici yaklaşımları uygulama becerisi kazanmayı ve bireyin baş etme güçlerini geliştirmeyi öğretir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Erkan DURAR
Öğrenme Çıktıları
1Toplumda ruh sağlığı yönünden risk taşıyan grupları değerlendirebilme.
2Biyo-psikososyal boyutları ile insanı, insanın normal ve normal dışı davranışlarını etkileyen faktörleri, davranışların anlamlarına yönelik temel kavramları tanıyabilme.
3Bireylerin gelişim dönemlerine ve yaşlıların olgunlaşma dönemlerine özgü özellikleri, bu dönemlerdeki risk durumlarını, stresörleri, duygusal ve ruhsal sorunları ve bu sorunları birincil, ikincil, üçüncül koruma düzeylerinde ele alma yollarını tanımlayabilme.
4Ruhsal bozukluğu olan yaşlı bireyleri gruplandırabilme.
5Yaşlılık dönemi sorunlarına ve ruh sağlığı bozuk yaşlıların gereksinimlerine yönelik yardım etme becerilerini kullanabilme.
6Psikoaktif madde kullanımının önlenmesine yönelik koruyucu girişimlerde bulunabilme ve kullanıcı durumdaki bireylerin etkili tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını sağlama
7Toplumda yaşayan bireylerin ruh sağlığını koruma, iyileştirme ve rehabilite etme yönünden ailenin önemini kavrama ve bireyleri ailesiyle birlikte değerlendirerek müdahale edebilme.
8Ruhsal hastalıklarda uygulanan temel tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olma ve tedavi sürecinde yardım etme.
9Psikiyatride önemli olan yasal konular ve etik konu/sorunları tanımlayabilme ve etik ilkelere uygun davranış sergileyebilme.
10Geriatrik Psikiyatri dersinde öğrendiği bilgi ve becerileri, kendi yaşantısında kullanabilme.
11Yaşlanmayla birlikte görülebilecek psikolojik problemleri çözebilme ve bu problemlerle başa çıkma yöntemlerini kullanabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili istenilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
Dersin Sunumu, Ruh Sağlığı, Ruhsal Bozukluk, Biyopsikososyal Boyutlarıyla Insan ve Insan davranışlarının Psikodinamik Temelleri (Hatırlatma) Benliğin Savunma Düzenekleri, Ruhsal Gelişim Dönemleri, Olgunlaşma Dönemi ve Yaşlılık Sürecindeki Psikolojik Değişiklikler, Yardım Edici İletişim I, Kişilik Bozuklukları ve Yaklaşım, Yardım Edici İletişim II, Kültür ve Psikiyatri, Yardım Edici İletişim-III, Ruhsal, Hastalıklarda Görülen Genel Belirtiler, Yardım Edici İletişim – Uygulama, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ve Yaklaşım, Yardım Edici İlişki-Uygulama, Duygulanım Bozukluğu Olan Bireyler ve Yaklaşım, Yaşlılık Depresyonu, Bipolar Bozukluk, Nevrotik Stresle İlgili Somatoform Bozukluklar I – II, Yaşlı Bireyde Uyku Bozuklukları ve Yaklaşım, Madde Bağımlılığı ve Kötüye Kullanım, Kronik Alkolizm ve Yaklaşım, Ruhsal Hastalıklarda Uygulanan Tedavi Yöntemleri, Bilişsel Davranışçı Terapiler, Psikoanaliz, Birincil, İkincil, Üçüncül Koruma Kavramı, Yaşlı Bireylerin Ruh Sağlığının Geliştirilmesi, Sosyal Psikiyatri, Psikiyatride Etik ve Yasal Sorunlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Sunumu, Ruh Sağlığı, Ruhsal BozuklukSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
2Biyopsikososyal Boyutlarıyla Insan ve Insan Davranışlarının Psikodinamik Temelleri (Hatırlatma). Benliğin Savunma DüzenekleriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
3Ruhsal Gelişim Dönemleri Olgunlaşma Dönemi ve Yaşlılık Sürecindeki Psikolojik Değişiklikler Yardım Edici İletişim ISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
4Ruhsal Gelişim Dönemleri Olgunlaşma Dönemi ve Yaşlılık Sürecindeki Psikolojik Değişiklikler Yardım Edici İletişim ISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
5Kültür ve Psikiyatri Yardım Edici İletişim-IIISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
6Ruhsal Hastalıklarda Görülen Genel Belirtiler Yardım Edici İletişim - UygulamaSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
7Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ve Yaklaşım Yardım Edici İlişki-UygulamaSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
8Arasınav
9Duygulanım Bozukluğu Olan Bireyler ve Yaklaşım I. Yaşlılık Depresyonu II. Bipolar BozuklukSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
10Nevrotik Stresle İlgili Somatoform Bozukluklar I - IISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
11Yaşlı Bireyde Uyku Bozuklukları ve YaklaşımSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
12Madde Bağımlılığı ve Kötüye Kullanım, Kronik Alkolizm ve YaklaşımSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
13Ruhsal Hastalıklarda Uygulanan Tedavi Yöntemleri Bilişsel Davranışçı Terapiler PsikoanalizSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
14Yaşlılarda akıl ve ruh sağlığınının Birincil, İkincil, Üçüncül Koruma Kavramı Psikiyatride Etik ve Yasal Sorunlar Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
15Yaşlı Bireylerin Ruh Sağlığının Geliştirilmesi Sosyal Psikiyatri Dersin genel olarak değerlendirilmesiSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
16Yarıyıl sonu sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Özcan A. Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Ankara: Sistem Ofset Bas. Yay. San. Tic. Ltd. Şti. 2006 2-Öztürk MO. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 10.Baskı, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, 2004. 3-Stuart GW, Laraia MT. Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Sixth Ed. St Louise, Missouri: Elsevier Mosby Inc., 1998. 4-Varcarolis EM, Carson VB, Shoemaker NC. Foundations Of Psychiatric Mental Health Nursing A Clinical Approach. Fifth Ed. New York: Saunders Elsevier, 2006. 5-Hofling CK, Leininger MM, Bregg E. Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar. Çeviri: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul, 1981(Türk Psikiyatri Hemşireleri Derneği 2009 baskısı). 6-Yüksel N. Ruhsal Hastalıklar. 3. Baskı, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 2006. 7-Sayıl I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Antıp A.Ş. Yayınları, Ankara: 2000. 8-Yaşlılık Psikolojisi: Prof.Dr. Sefa Saygılı;Elit Kültür; İstanbul 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım111
Tartışma111
Soru-Yanıt111
Seminer111
Bireysel Çalışma2816
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Performans111
Quiz için Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
ÖÇ6                        
ÖÇ7                        
ÖÇ8                        
ÖÇ9                        
ÖÇ10                        
ÖÇ11                        
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr