Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162001303105 BESLENME İLKELERİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Beslenmenin temelini oluşturan öğeleri bilmek,bazı özel durumlardaki beslenme özelliklerini,bunların yaşlı sağlığına etkilerini değerlendirebilmek ve bu bilgilerini uygulamaya dönüştürerek yaşlı bireylerin beslenmesinde ihtiyaç duyulan yardım gereksinimini karşılamaktır. Bireyin fizyolojik bir süreç olan yaşlanması sırasında hayatını sağlıklı olarak devam ettirmesi için gerekli olan besin öğelerinin varsa eşlik eden hastalıklarıda göz önüne alınarak hazırlanması, sağlanması ve tükettirilmesine yönelik bilgilerin öğrenilmesini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Fuat Kahraman
Öğrenme Çıktıları
1Beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğunu kavramak
2Toplumdaki beslenme sorunları ve nedenlerinin neler olduğunu açıklamak
3Yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini listelemek
4Besin öğeleri ve işlevlerinin neler olduğunu açıklamak
5Yaşlı bireylerde beslenme özelliklerini açıklamak
6Yaşlı bireylerde posalı beslenmenin önemini ayırt etmek
7Malnütrisyonun tanımını yapabilmek ve yaşlılıkta önemini açıklamak
8Obezite ve obezitenin neden olabileceği tehditleri açıklamak
9Diyabeti ve Kardiyovasküler hastalığı olan yaşlılarda beslenme özelliklerini açıklamak
10Özel durumlarda beslenmenin nasıl olduğunu ayırt edebilmek
11Kişiye özgü beslenme faktörlerini analiz edebilmek
12Edinilen bilgilerin yaşlı ve geriatrik hastalarda nasıl entegre edileceği bilgisinin geliştirilmek ve uygulamak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
Beslenmeye Giriş, Sağlık ve Beslenme, Yeterli ve Dengeli Beslenme, Temel Besin Öğeleri, Toplumda Beslenme Sorunları ve Nedenleri Temizlik, Hijyen, Sanitasyon, Enerji Gereksinimi, İdeal Boy ve Kilo, Besin grupları ve besin piramidi, Besin Öğeleri,Karbonhidratlar,Proteinler, Yağlar, Vitaminler, Su, Mineraller, Posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme, İçecekler ve Özellikleri, Yaşlılarda ve geriatrik hastalarda beslenme, Yaşlı veya geriatrik hastaların beslenmesinde Probiyotiklerin yeri, Yaşlılarda ve geriatrik hastalarda menü planlama, Obezite ve Yol Açtığı Hastalıklar, Diyabette Beslenme, Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda BeslenmeToplu Beslenme, Toplu Beslenme Kurumlarında Sanitasyon İlkeleri, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), Sanitasyon, Şişmanlık, Zayıflık, Malnütrisyon, Yaşlılarda Beslenme, Diabet ve Beslenme, Kanser ve Beslenme, Hastalık ve Beslenme, Özel Durumlarda Beslenme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Beslenmeye Giriş, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve İlkeleri Sağlık ve BeslenmeSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
2Toplumda Beslenme Sorunları ve Nedenleri Enerji Gereksinimi, İdeal Boy ve KiloSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
3Temizlik, Hijyen, Sanitasyon Toplu Beslenme ve Toplu Beslenme Kurumlarında Sanitasyon İlkeleri, HACCPSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
4 Besin grupları ve besin piramidi Besin Öğeleri,Sözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
5 Karbonhidratlar, Proteinler YağlarSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
6Vitaminler Su MinerallerSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
7Posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme İçecekler ve ÖzellikleriSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
8Ara Sınav
9Yaşlılarda ve geriatrik hastalarda beslenmeSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
10Yaşlı veya geriatrik hastaların beslenmesinde Probiyotiklerin yeriSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
11Yaşlılarda ve geriatrik hastalarda menü planlama Sözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
12Hipokalorik, Hiperkalorik, İzokalorik Diet ve ÖzellikleriSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
13Şişmanlık, Zayıflık, Malnütrisyon ve Malnütrisyon Çeşitleri Obezite ve Yol Açtığı HastalıklarSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
14Diyabette Beslenme Beslenme ve KanserSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
15Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Beslenme Özel Durumlarda BeslenmeSözlü Anlatım Power Point Sunumu Soru-Yanıt, Tartışma
16Yarıyıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Baysal A,Genel Beslenme,Hatipoğlu yayınevi,Ankara,2009. 2-Arıoğlu S,Geriatri ve Gerontoloji, MN Medikal,Nobel kitabevi,İstanbul,2006. 3-Yıldız E,Diyabet ve Beslenme,Sinem matbaacılık,Ankara,2006 4- Samur G,Yıldız E,Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıklar / Hipertansiyon, Sağlık Bakanlığı Yayını,Ankara,2008. 5.BeslenmePiramidi,Erişim;http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/Ay2003/June03/sagliklibeslenme.html 6-Probiyotik mikroorganizmaların özellikleri,Erişim; http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ichastaliklari/files/dersler/59.pdf, 7- ASLAN P,Yaşlılıkta sağlıklı ve bilinçli beslenme,Yaşlılıkta kaliteli yaşam,Erişim; www.gebam.hacettepe.edu.tr 8-Enerji gereksinimi ve hesaplanması,Erişim;www. tipedu.cumhuriyet.edu.tr/Donem3/.../HalkSagligi/.../2enerji 9-Rakıcıoğl N, Yaşlılarda Sağlıklı Beslenmede Posanın Önemi,Gebam bülten 2006. 10-İŞCİ, Necmettin Beslenme İlkeleri ders notları.(2013), (Her dönem yenilenmektedir.) 11-A.Ü. Beslenmeye Giriş kitabı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım5315
Tartışma5315
Soru-Yanıt515
Beyin Fırtınası5210
Seminer224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Performans111
Ev Ödevi111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
ÖÇ6                        
ÖÇ7                        
ÖÇ8                        
ÖÇ9                        
ÖÇ10                        
ÖÇ11                        
ÖÇ12                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr