Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162001304106MESLEK ETİĞİ Seçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Esma Şahin
Öğrenme Çıktıları
1Etik kavramının önemini kavrayabilmesi.
2Değerler oluşumu ve değerler çatışmasını açıklayabilmesi.
3Hasta haklarının önemini kavrayabilmesi.
4Bilgilendirilmiş onamın önemini kavrayabilmesi.
5Klinik araştırmalar ve tedaviye yönelik girişimlerdeki etik yaklaşımları açıklayabilmesi.
6Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörleri İnceleyebilir,
7Mesleki etik ilkelere uymayan davranışlardan kaçınır.
8Çalışma hayatında Mesleki etik ilkelere uyar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili istenilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
Etik kavramı,etik toplum ilişkisi,toplumsal yozlaşma,mesleki etik ilkeleri,iş hayatında etik, mesleki yozlaşma, iş yerinde etik ortam, farklı mesleklerde etik ilkeleri, iş ahlakı 1) Etik, Ahlak Kavramlarının Etimolojisini, Tanımlarını ve Anlamlarını İncelemek 2) Ahlak Teorilerini Sınıflandırmak 3) Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörleri İncelemek 4) İnsan İçin Hayatın Anlamını Araştırmak 5) Ahlaki Davranışın Koşullarını İncelemek 6) Meslek Ahlakının Konusunu Belirleyerek Önemini Kavramak 7) Meslek Ahlakının Temel Kavramlarını Tanımak ve İncelemek 8) ARA SINAV ( Vize) 9) Meslek Ahlakının İlkelerini tanımak ve İncelemek 10) Meslek Ahlakının İlkelerini tanımak ve İncelemek 11) Mesleki Ahlak Türlerini Kavramak 12) Meslek Ahlakına Uygun Davranışların Sonuçlarını İncelemek 13) Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Ahlak Dışılığın Sonuçlarını İncelemek 14) İş hayatında etik ilkeler. 15) İş yerinde taciz. 16) YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV HAFTASI
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı Etik, Ahlak Kavramlarının Etimolojisi, Tanımları ve AnlamlarıTanışma, dersin tanıtımı
2Ahlak TeorileriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
3Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan FaktörlerSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
4Değer oluşumu ve değer çatışmalarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
5Bilgilendirilmiş OnamSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
6Ahlaki Davranışın KoşullarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
7Meslek Ahlakının Temel KavramlarSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
8Meslek Ahlakının İlkeleriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
9Ara Sınav
10Meslek Ahlakının İlkeleriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
11Klinik Araştırmalarda ve Etik SorunlarSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
12Mesleki Ahlak TürleriSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
13Meslek Ahlakına Uygun DavranışlarSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
14Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Ahlak Dışılığın SonuçlarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
15İş hayatında etik ilkeler. İş yerinde taciz. Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Çobanoğlu N, Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun yayınevi, Ankara, 2009. 2-Üstün Ç., Tıp Etiği Kavramlarına Giriş, E.Ü.T.F Yayınları, İzmir, 2002. 3- Bernard LO., Resolving Ethical Dilemmas A Guide for Clinicians,4 th Ed. Walters Kluwer Company, California, 2009 4-Aydın E., Tıp Etiğine Giriş, Pegem A Yayınları, Ankara, 2001. 5-Dietrich V. Engelhardt., Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik, Çeviren: Arın NAMAL, Nobel Tıp Kitapevleri, 2000. 6-Fiscina S., Seifert JB. Legal Check-up Medical Practice Essential Guide for the Health Care Team. 7-Elçioğlu, Ö. Ş. "Hasta Hakları Açısından Hekimlik Sırrı." Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi. Ankara: Hekimler Birliği Yayını, 1997. 8-0ğuz, N. Y. "Hasta Hakları Alanındaki Gelişmeler ve Değişen Değerler." Türkiye Klinikleri: Tıbbi Etik Dergisi. Ankara: Hekimler Birliği Yayını, Cilt 5, 1997. 9-Vural, G. "Hasta Hakları". Kriz Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını. 10-Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği 11- Özlem, D. Etik - Ahlak Felsefesi. İstanbul: İnkılap, Yayınevi 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım515
Tartışma515
Soru-Yanıt515
Seminer111
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Performans111
Ev Ödevi122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)85
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
ÖÇ6                        
ÖÇ7                        
ÖÇ8                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr