Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162001301108SOSYAL HİZMETLERSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
1)Bir gelişimsel dönem ve süreç olarak yaşlılık, yaşlılıkta karşılaşılan temel sorunları kavratmak 2)Yaşlılara yönelik mevcut politika, program ve hizmetler, çağdaş hizmet modellerini öğretmek 3)Yaşlılarla sosyal hizmet uygulaması, ekip çalışması ve bakım yönetimi hakkında bilgi edinmek. 4)Yaşlılara ilişkin mevcut politika ve hizmetleri analiz etmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Volkan GÖKMEN
Öğrenme Çıktıları
1Bir gelişimsel dönem ve süreç olarak yaşlılık, yaşlılıkta karşılaşılan temel sorunları kavrar.
2Yaşlılara yönelik mevcut politika, program ve hizmetler, çağdaş hizmet modellerini öğrenir.
3Yaşlılarla sosyal hizmet uygulaması, ekip çalışması ve bakım yönetimi hakkında bilgi edinir.
4Yaşlılara ilişkin mevcut politika ve hizmetleri analiz eder.
5Yaşlılık refahı alanındaki yasal ve örgütsel düzenlemeleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili istenilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
İhmal ve istismar kavramı ve kapsamı, çocuk üzerindeki etkileri, istismarcı profili,çocuğun korunması, ekip çalışması ve sosyal hizmet uygulaması. 1) Tanışma, dersin kapsamı ve temel kavramlar 2) Antikçağdan günümüze yaşlılığa bakış: Ayrımcılık ve dışlanmanın arka planı, değişen üretim ilişkileri, toplumsal yapı ve yaşlılık 3) Bir biyo-psiko-sosyal gelişi dönemi olarak yaşlılık: Süreç, gelişimsel görevler ve yaşlılık kuramları 4) Bir biyo-psiko-sosyal gelişi dönemi olarak yaşlılık: Süreç, gelişimsel görevler ve yaşlılık kuramları 5) Yaşlılık dönemindeki temel sorunlar 6) Yaşlılık dönemindeki temel sorunlar 7) Yaşlılık, yaşam kalitesi ve gerontolojik sosyal hizmet 8) Türkiye'de yaşlılara yönelik sosyal hizmetler 9) Yaşlılarla sosyal hizmet uygulaması: Kapsam (bilgi, beceri, değer), temel özellikler, mesleki roller… 10) Yaşlılarla sosyal hizmet uygulaması: Kapsam (bilgi, beceri, değer), temel özellikler, mesleki roller… 11) Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler özelinde bakım ve bakım yönetimi 12) Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler özelinde bakım ve bakım yönetimi 13) Geriatrik sosyal hizmet. 14) Geriatrik sosyal hizmet. 15) Değerlendirme 16) Değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, dersin kapsamı ve temel kavramlar Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
2Antikçağdan günümüze yaşlılığa bakış: Ayrımcılık ve dışlanmanın arka planı, değişen üretim ilişkileri, toplumsal yapı ve yaşlılık Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
3Bir biyo-psiko-sosyal gelişi dönemi olarak yaşlılık: Süreç, gelişimsel görevler ve yaşlılık kuramları Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
4Bir biyo-psiko-sosyal gelişi dönemi olarak yaşlılık: Süreç, gelişimsel görevler ve yaşlılık kuramları Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
5Bir biyo-psiko-sosyal gelişi dönemi olarak yaşlılık: Süreç, gelişimsel görevler ve yaşlılık kuramları Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
6Yaşlılık dönemindeki temel sorunlar Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
7Yaşlılık dönemindeki temel sorunlar Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
8Ara sınav
9Yaşlılık, yaşam kalitesi ve gerontolojik sosyal hizmet Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
10Türkiye'de yaşlılara yönelik sosyal hizmetler Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
11Yaşlılarla sosyal hizmet uygulaması: Kapsam (bilgi, beceri, değer), temel özellikler, mesleki roller… Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
12Yaşlılarla sosyal hizmet uygulaması: Kapsam (bilgi, beceri, değer), temel özellikler, mesleki roller… Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
13Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler özelinde bakım ve bakım yönetimi Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
14Geriatrik sosyal hizmet. Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
15Geriatrik sosyal hizmet. Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
16Yarıyıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Koşar,_N._(1996)._Sosyal_Hizmetlerde_Yaşli_Refahi_Alani,_Şafak_Matbaacilik,_Ankara._ 2)Önal_Dölek,_B._(2011)._Türkiye’de_Üniversite_Hastanelerindeki_Geriatri_Bilim_Dallarına_Bağlı_Geriatri_Ünitelerinde_Verilen_Hizmetin_Sosyal_Hizmet_Temelinde_Değerlendirilmesi._Hacettepe_Üniversitesi_Sosyal_Bilimler_Enstitüsü_Sosyal_Hizmet_Anabilim_Dalı_Doktora_Tezi,_Ankara._ 3) Onur,_B._(2000)._Gelişim_Psikolojisi:_Yetişkinlik,_Yaşlılık,_Ölüm._İmge_Kitabevi_Yayınları._5._Baskı._Ankara. 4) Tufan,_İ._(2002)._Antikçağ’dan_Günümüze_Yaşlılık-Sosyolojik_Yaşlanma.__Aykırı_Yayınları,_Araştırma_Dizisi:_9. 5)Erkan,_G._(2000)._“Yaşlılarla_Mülakat”._Antropoloji_ve_Yaşlılık:_Prof._Dr._Vedia_Emiroğlu’na_Armağan._Hacettepe_Üniversitesi_Sosyal_Hizmetler_Yüksekokulu_Yayını._ 6) Emiroğlu,_V._(1995)._Yaşlılık_ve_Yaşlının_Sosyal_Uyumu._Genişletilmiş_İkinci_Baskı._Şafak_Matbaacılık,_Ankara._ 7)Duyan,_V._(2005)._"Türkiye'de_Yaşlılara_Yönelik_Sosyal_Hizmetler",_1._Türkiye_Uluslar_arası_Gerontoloji_Sempozyum_Bildiriler_Kitabı"_10-12_Mayıs_2005,_Akdeniz_Üniversitesi,_s:__91-99.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım5210
Tartışma5210
Soru-Yanıt5210
Seminer5210
Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Performans212
Ev Ödevi111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr