Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162001303106GERİATRİK DEĞERLENDİRME VE GERİATRİK ACİLLERSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yaşlı sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için yaşlanma süreci ile birlikte gelişen, değişen sağlık sorunları ve bu sağlık sorunlarına uygun hizmet modellerini kavratarak, dünyada ve ülkemizde geriatri değerlendirmesinin gelişimine yönelik konularda teorik bilgi ve yaşlı bireye bakımında bilgi, beceri ve davranış kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. İsmail KELEŞ
Öğrenme Çıktıları
1Geriatri hemşireliğine ilişkin temel kavramları bilir
2Geriatrik bireye ilişkin gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanabilir
3Yaşlı bireyin bakımı ile ilgili temel ve güncel bilgiyi kavrayabilir
4Yaşlılarda en sık görülebilecek sağlık sorunlarını bilir
5Yaşlılara yönelik fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlık sorunlarını saptayabilir ve yaşlı sağlığının önemini kavrayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yaşlı bakım ve evde bakım programlarında yaşlıların kazalardan ve hastalıklardan korunmasına yönelik bilgi verir
Dersin İçeriği
Yaşlılık ,sağlıklı yaşlanma, yaşlılıktan birincil, ikincil, üçüncül korunma ve yaşlı bakımı hizmetlerinin güncel uygulamalarının öğrenilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Geriatri Ve Gerontoloji Kavramları, Dünyada Ve Türkiye'de Geriatri Hemşireliğinin Gelişimi
2Yaşlı Hastanın Fiziksel Bakımı
3Yaşlı Hastanın Psikososyal Bakımı
4Yaşlılık Ve Yaslı Hastada Cerrahi, Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşlı Hasta Ve Hemşirelik Bakımı
5Yaşlılık Ve Beslenme
6Yaşlı Hastalarda İdrar Kaçırma Ve Hemşirelik Bakımı
7Ara Sınav
8Geriatrik Olgularda Jinekolojik Sorunlar Ve Hemşirelik Bakımı
9Yaşlılarda Kanser Ve Hemşirelik Bakımı
10Yaşlılarda Kronik Hastalıklar Ve Hemşirelik Bakımı
11Yaşlı Hastalarda İnme Ve Hemşirelik Bakımı, Yaşlı Hastalarda Bası Yarasının Önlenmesi
12Yaşlı Hastalarda İnme Ve Hemşirelik Bakımı, Yaşlı Hastalarda Bası Yarasının Önlenmesi
13Yaşlı Hastanın Evde Bakıma Hazırlanması, Yaşlılık Ve Ölüm
14Final Sınavları
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Geriatrik Hasta Ve Hemşirelik Bakımı, Alter Yayıncılık, 2010. Birinci Basamak İçin Temel Geriatri -2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Tartışma12224
Soru-Yanıt8216
Beyin Fırtınası5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr