Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2000000001YAZ STAJIZorunlu128
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
yaz stajında uygulamalı olarak bilgi sahibi olmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Esma Şahin
Öğrenme Çıktıları
1Evde hasta bakımında bireyin ev ortamında güvenli bir hastane ortamı oluşturabilme.
2Bireyin ve ailenin sağlık durumunu, gerçek veya olası sağlık bakım problemlerini veya gereksinimlerini tanımlamak, tanımlanan gereksinimler için planlar yapmak ve girişimler uygulamak
3Hijyen uygulamalarını öğrenerek kişinin öz bakım gereksinimlerini karşılayabilme
4Enfeksiyon kontrolünde bulaşma süreçlerini bilme ve gerekli önlemleri alabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yaz uygulamaları sırasında ders dönemi boyunca verilen teorik bilgilerin pratik uygulamalarla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Evde Hasta Bakımı programı yaz staj uygulaması; hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hasta ve Engelli Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri; Sağlık Bakanlığına Bağlı Kamu ve Özel Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Hastanelerin Evde Bakım birimlerinde; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, kurumlarda isteğe bağlı olarak staj koordinatörlüğünün uygun görmesi dâhilinde yapılabilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1uygulama
2uygulama
3uygulama
4uygulama
5uygulama
6uygulama
7uygulama
8uygulama
9uygulama
10uygulama
11uygulama
12uygulama
13uygulama
14uygulama
15uygulama
16uygulama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Rapor308240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr