Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Avcılık ve Yaban Hayatı - Avcılık ve Yaban HayatıProgram Tanımları
Kuruluş
Avcılık ve Yaban Hayatı Programı, Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ormancılık Bölümü bünyesinde 2019 yılında kurulmuştur. Program 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yükseköğretim kanununa göre Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programında başarılı olabilmek için 120 AKTS kredilik derslerin tamamlanması ön koşulu bulunmaktadır. Programın ilk koşulu başarılı bir şekilde tamamlanıp, programın diğer yeterlilikleri de sağlandığında Avcılık ve Yaban Hayatı alanında Önlisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında program kontenjanı sıralamasına girmek ve bunun için yeterli puan alınmış olmalıdır.
Program Profili
Avcılık ve Yaban Hayatı Programından mezun olan öğrenciler sahip olduğu bu bilgi ve tecrübeleri ile; • Avcılık ve Yaban hayatı kavramlarını özümser ve bu iki kavram arasındaki dengeyi gözetebilir. • Herhangi bir Yaban Hayatı sahasında planlanacak insan faaliyetlerinin yönetim planlamasını yapabilir. • Bir yaban hayatı sahasında yaşayan canlı gruplarını tanıyabilir ve envanterini yapabilir. • Avlanma ve avcılık ile ilgili kanuni durumları bilir ve sahadaki uygulanma aşamalarını takip edebilir. • Bir yaban hayatı sahasında kurulması düşünülen bir işletmenin yaban hayatı üzerinde oluşturacağı muhtemel etkileri tespit edebilir, değerlendirebilir ve çözüm önerilerini sunabilir. • Bir avlakta yapılacak bir avlanma faaliyetini zamansal ve mekânsal anlamda planlayabilir ve yönetebilir. • Yaban hayatı unsurlarının biyolojik ve ekolojik durumları hakkında bilgileri toplayabilir ve her eğitim seviyesindeki kişilere eğitim verebilir. • Yaban hayatı sahasındaki av hayvanlarının, hedef ve anahtar türlerin izlenmesini yapabilir ve ilgili kurumlara uygun olarak kayıtlarını tutabilir. • Yaban hayatı unsurları ile ilgili araştırma ve geliştirme projelerinde çalışabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Ön lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde ve bütün illerdeki taşra teşkilatlarında “Yaban Hayatı Teknikeri”, “Orman Muhafaza Memuru” olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca çevre danışmanlık firmalarında, doğal kaynaklar üzerinde faaliyet yürüten enerji firmalarına danışman olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca özel ve devlete ait avlaklarda av yönetimi ve izlemesi faaliyetlerini yönetebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Buradan mezun olan öğrencilerimiz Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) öngörülen puanı alanlar lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. • Orman Mühendisliği • Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuvar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav ile final sınavından oluşmaktadır. Sınavların başarı notuna katkısı %70 ara sınav, %30 Final sınavıdır.
Mezuniyet Koşulları
Programa gelen öğrencilerin Bologna kriterleri gereğince 120 AKTS (ECTS) ders almaları gerekmektedir. Dolayısıyla mezun durumunda bir öğrencinin en az 120 AKTS dersten başarılı olması ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Ayrıca ders müfredatı içinde yer alan tüm zorunlu derslerden (staj dahil) başarılı olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bahadır AKMAN email: bahadir.akman@igdir.edu.tr Öğretim Elemanları Dr. Öğretim Üyesi Belkıs MUCA YİĞİT email: belkis.muca@igdir.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi Emrah ÇELİK email: emrah.celik@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
- Bilgisayar laboratuvarı - Teorik Derslikler - Uygulama laboratuvarı - Uygun Arazi koşulları (Ağrı Dağı Milli Parkı, Aras Nehri, Karasu Nehri, Doğubayazıt Sazlıkları) - İlgili Bakanlık Taşra teşkilatlarının faaliyet alanları (Iğdır Orman İşletmesi Müdürlüğü, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü)

Program Çıktıları
1Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
3Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
4Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
6Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
7Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
8Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler
9Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
10Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
11Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
13Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
14Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
112333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2144013011000 1. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 214401301103 EKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR Zorunlu 3 0 0 3
4 214401301101 GENEL BOTANİK Zorunlu 3 0 0 3
5 214401301102 GENEL ZOOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
6 214401301104 HARİTA VE ARAZİ BİLGİSİ Zorunlu 1 1 0 3
7 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
8 214401301105 ORMANCILIK BİLGİSİ Zorunlu 1 1 0 3
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 2 0 19
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 214401302100 2. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 214401302103 AVCILIK VE YABAN HAYATI HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
4 214401302102 SULAK ALAN EKOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
5 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
6 214401302101 YABAN HAYATI EKOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
7 214401302104 YABAN HAYATINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
8 214401302105 YABAN HAYVANLARINI İZLEME YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
9 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 4 0 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 214401303100 3. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 214401303104 KORUNAN ALANLAR YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
3 214401303105 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
4 214401303101 YABAN BİTKİLERİ SİSTEMATİĞİ – 1 Zorunlu 2 1 0 0
5 214401303103 YABAN HAYATI ENVANTER TEKNİKLERİ – 1 Zorunlu 2 1 0 0
6 214401303102 YABAN HAYVANLARI SİSTEMATİĞİ – 1 Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 8 3 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 214401304100 4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 214401304106 EKOSİSTEMLER VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Zorunlu 3 0 0 0
3 214401304101 YABAN BİTKİLERİ SİSTEMATİĞİ – 2 Zorunlu 2 1 0 0
4 214401304103 YABAN HAYATI ENVANTER TEKNİKLERİ – 2 Zorunlu 2 1 0 0
5 214401304105 YABAN HAYATINDA REHABİLİTASYON VE HASTALIKLAR Zorunlu 3 0 0 0
6 214401304104 YABAN HAYVANI DAVRANIŞLARI Zorunlu 3 0 0 0
7 214401304102 YABAN HAYVANLARI SİSTEMATİĞİ – 2 Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 15 3 0 0
 
1. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 214401301106 DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 2
2 214401301106 DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 2
3 214401301107 DOĞA VE AV TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 214401301107 DOĞA VE AV TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 214401301109 DOĞADA HAYATTA KALMA VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
6 214401301109 DOĞADA HAYATTA KALMA VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
7 214401301110 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
8 214401301110 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
9 214401301111 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 214401302106 POPULASYON ENVANTERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 214401302106 POPULASYON ENVANTERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 214401302107 YABAN HAYATI VE SİLVİKÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 3
4 214401302107 YABAN HAYATI VE SİLVİKÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 3
5 214401302108 AVLAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
6 214401302108 AVLAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
7 214401302109 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
8 214401302109 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
9 214401302110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
10 214401302110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
11 214401302111 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
12 214401302112 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 214401303106 YABAN HAYATINDA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
2 214401303107 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 214401303108 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 214401303109 GENEL MANTARCILIK Seçmeli 2 0 0 0
5 214401303110 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
6 214401303111 PROJE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 0
4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 214401304107 ORMAN ENTOMOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
2 214401304108 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 0
3 214401304109 MÜZE MATERYALİ HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 0
4 214401304110 AVLANMA VE YETİŞTİRİCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 214401304111 DALYAN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 214401304112 AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
7 214401304113 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8 214401304114 ORNİTOLOJİ Seçmeli 2 1 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr