Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM-Uzaktan Öğretim) - İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM-Uzaktan Öğretim)Program Tanımları
Kuruluş
2009
Kazanılan Derece
İyi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM sınavlarıyla gelir ve puan sıralamasına göre kaydolur. Her dönem kayıt yeniler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Ders içerikleri incelenerek fakülte kurulunca karar verilir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Arapça bilmek ve kaynaklara ulaşabilmek
Program Profili
Tefsirle ilgili teknik bilgiler
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğretmen, vaiz,imam, şef, müftü, Kur'an öğretisi, Arapça öğretmeni, rehber, akademisyen
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezuniyetten sonra yükseklisans - Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir ara sınav Bir Final sınavı ile değerlendirilir
Mezuniyet Koşulları
Ders ve bitirme ödevlerini tamamlanması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi, İlahiyat fakültesi
Bölüm Olanakları
Diyanetin değişik kademelerinde görev ve Milli Eğitimde Öğretmenlik

Program Çıktıları
1Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
2Yöneticilik yapabilir, İnsanları etkileyerek yönlendirbilir.
3Çevresiyle diyalog ve iletişim içinde olur
4Öğretmenlik, müftülük ve vaizlik yapabilir.
5Öz güven sahibi, çevresini etkileyebilen ve yönlendirebilen bilgi birikimine sahip olur.
6Sürekli okuma ve araştırma yaparak kendini geliştirir
7Dini konularda yetkin ve ehliyetli olur

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1223333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210201301105 ARAP DİLİ VE BELAĞATI I Zorunlu 2 0 0 0
2 210201301112 DİN FELSEFESİNİN KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 2
3 210201301110 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
4 210201301102 HADİS I Zorunlu 2 0 0 3
5 210201301106 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
6 210201301104 İSLAM HUKUK USULÜ I Zorunlu 2 0 0 3
7 210201301109 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
8 210201301107 İSLAM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
9 210201301103 KUR’AN OKUMA VE TECVİT I Zorunlu 2 0 0 0
10 210201301108 SİSTEMATİK KELAM Zorunlu 2 0 0 0
11 210201301101 TEFSİR I Zorunlu 2 0 0 3
12 210201301111 YENİ DİNİ HAREKETLER Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 0 0 18
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210201302205 ARAP DİLİ VE BELAGATI - II Zorunlu 2 0 0 0
2 210201302112 ÇAĞDAŞ FELSEFE Zorunlu 2 0 0 0
3 210201302202 HADİS II Zorunlu 2 0 0 0
4 210201302109 İSLAM BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
5 210201302206 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
6 210201302204 İSLAM HUKUK USULÜ-II Zorunlu 2 0 0 3
7 210201302108 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
8 210201302207 İSLAM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
9 210201302203 KUR’AN OKUMA VE TECVİT II Zorunlu 2 0 0 0
10 210201302111 KUR'AN TERCÜME YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
11 210201302201 TEFSİR -II Zorunlu 2 0 0 3
12 210201302110 TÜRK KELAMCILARI Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 24 0 0 8
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210201303111 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Zorunlu 2 0 0 6
2 210201303108 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 4
3 210201303106 DİN FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 4
4 210201303109 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
5 210201303102 HADİS III Zorunlu 2 0 0 0
6 210201303104 İSLAM HUKUKU I Zorunlu 2 0 0 4
7 210201303107 İSLAM SANATLARI VE ESTETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
8 210201303103 KUR’AN OKUMA VE TECVİT III Zorunlu 2 0 0 0
9 210201303110 ORTAÇAĞDA İSLAM VE BATI DÜŞÜNCESİ Zorunlu 2 0 0 2
10 210201303112 SOSYOLOJİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
11 210201303105 TASAVVUF Zorunlu 2 0 0 3
12 210201303101 TEFSİR III Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 0 0 27
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 210201304108 TÜRKİYE’DE DİNİ AKIMLAR Zorunlu 2 0 0 0
2 210201304110 BİLİM FELSEFESİ VE MANTIK Zorunlu 2 0 0 0
3 210201304106 DİNLER TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
4 210201304111 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
5 210201304109 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
6 210201304102 HADİS IV Zorunlu 2 0 0 0
7 210201304105 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 0
8 210201304104 İSLAM HUKUKU II Zorunlu 2 0 0 0
9 210201304103 KUR’AN OKUMA VE TECVİT IV Zorunlu 2 0 0 0
10 210201304112 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Zorunlu 2 0 0 0
11 210201304101 TEFSİR IV Zorunlu 2 0 0 0
12 210201304107 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 24 0 0 0
 
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr