Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği - Makine MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Bölümümüz, Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi altında 2008 yılında kurulmuştur. 2019-2020 akademik yılında ilk öğrencilerini almış ve Makine Mühendisliği Laboratuvarı ile birlikte işleyişini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa kayıt yaptırabilmek için en az lise mezunu veya yurtdışı eşdeğeri dereceye sahip olmak gerekir. Programa ÖSYM yönetiminde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (LYS) veya yurt dışı eşdeğeri sınav ile Sayısal puan türü üzerinden öğrenci kabul edilir. Uluslararası öğrenciler için kayıt kabul koşulları ve diğer faydalı bilgiler Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi ile belirlenmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yurtiçi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin, Iğdır Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünde nasıl tanınacağına ilişkin bilgiler, Iğdır Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programdan mezun olmak için toplamda 240 AKTS alan içi ve alan dışı ders yükünü tamamlamış olmak gerekir. Makine Mühendisliği programında, ikinci sınıf bahar dönemi (4. Yarıyıl) bitiminden sonra mezun oluncaya kadar (8. Yarıyıl), toplam 60 işgünü stajı tamamlamak gerekmektedir. Stajların, bölüm tarafından kabul edilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında yapılması önerilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencinin danışman denetimi altında iki bitirme projesi hazırlaması gerekmektedir. Bitirme projesi çalışması, yedinci ve sekizinci yarıyıllar içinde tez halinde hazırlanacaktır. Makine Mühendisliği Lisans Programında öğrencilerin başarı ölçütleri belirlenirken Iğdır Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen esaslar dikkate alınır.
Program Profili
Makine mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanda yer alan başlıca disiplinler; enerji, termodinamik, makine teorisi ve dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik, Malzeme ve Otomotiv gibi alanlardır. Iğdır Üniversitesi Makine Mühendisliği programı, Makine mühendisliğinin temel konularında aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Makine mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır: 1)Temel mühendislik bilgilerini yenilikçi bir anlayış çerçevesinde mühendislik problemlerine uygulayabilmek; 2)Farklı mühendislik disiplinleriyle ortak projeler üretebilecek teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip olmak; 3)Sürdürülebilir gelişmeyi destekleyebilecek projeler için her türlü tasarım, deney ve analiz yeteneğine sahip olmak; 4)Edinilen mesleki bilgiyi güncel mühendislik problemlerine, etik ve profesyonel sorumluluk bilinci içerisinde uygulayabilmek; 5)Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinerek, mesleğin gerektirdiği teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak yeteneğe sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında altyapı, enerji, demir-çelik, otomotiv, üretim, kimya, ısıtma ve iklimlendirme, gıda ve tekstil alanları, ARGE faaliyetleri, ve ulaştırma olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler. Program mezunlarının istihdam edilebileceği kamu kurumlarından bazıları şunlardır: Enerji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ulaştırma, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve TÜBİTAK.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan bireyler, ilgili bölümün talep ettiği ALES sınavından geçerli ve yabancı dil sınavından geçerli not alarak, lisans üstü programlara başvurmaya hak kazanırlar. YÇ-AYA: 3 AYÇ-YBÖ: 8
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Iğdır Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilebilmesi için en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Ayrıca Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri 4 yıllık öğrenimleri boyunca toplamda 60 iş günü zorunlu stajlarını en az iki ayrı dönemde olmak üzere tamamlamak zorundadırlar. Son olarak mezuniyet için , Iğdır Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde belirtilen şartlar aranır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ E-posta: hridvan.oz@igdir.edu.tr Telefon Numarası: 04762230010 | 7930
Bölüm Olanakları
Makine Mühendisliği Bölümü eğitim ve araştırmalarda kullanım amacıyla Makine Laboratuvarında aşağıda verilen cihaz ve teçhizatlara sahiptir. -CNC freze tezgahı, -CNC torna tezgahı, -Çekme-Basma-Eğme test cihazı -Sertlik Ölçme Cihazı -1 adet metal mikroskobu, -1 adet ısıl işlem fırını, -1 adet Bilyalı Değirmen Attritör cihazı, -1 adet Fren Balatası Test Cihazı, -1 adet Numune Kesme Cihazı, -1 adet Parlatma ve Zımparalama Cihazı Ayrıca, Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsündeki ALUM araştırma laboratuvarında bulunan 2 adet sunucu, hesaplamalı bilgisayar (yüklü programlar Gaussian ve Chemdraw), HPLC (RID–DAD dedektörlü), HPLC (DAD–FLD dedektörlü), GC-MSMS sistemi bulunmaktadır. Son olarak, 24 bilgisayardan oluşan fakülte bilgisayar laboratuvarı öğrencilerin kullanımına açıktır.

Program Çıktıları
1Temel matematik ve Fen Bilimlerini Makine Mühendisliğine bağdaştırabilecek bilgiye sahip olmak.
2Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisine sahip olmak.
3Makine Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, çözümleme ve bu amaç doğrultusunda uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.
4İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlayabilme becerisine sahip olmak.
5Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak.
6Bireysel olarak problemleri incelenme, deney tasarlama , deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yetkinliğine sahip olmak.
7Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel olarak etkin biçimde çalışabilme yetkinliğine sahip olmak.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yetkinliğine sahip olmak.
9Mesleki ve ahlaki olarak sorumluluk bilincine sahip olmak.
10Makine Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde ve çağın sorunları hakkında fikir sahibi olmak.
11Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibi olma ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
12222333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 180104001104 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 5
3 180104001101 FİZİK - I Zorunlu 3 0 2 5
4 180104001102 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
5 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 180104001105 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
7 180104001100 MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 5
8 190104001100 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 4 2 32
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 180104002102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 5
3 180100002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 180104002201 FİZİK - II Zorunlu 3 0 2 5
5 180104002200 MATEMATİK - II Zorunlu 4 0 0 5
6 180104002103 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
7 180104002101 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
8 180104002100 STATİK Zorunlu 3 0 0 5
9 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
10 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 26 2 2 35
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104003100 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 5
2 180104003103 DİNAMİK Zorunlu 3 0 0 5
3 180104003106 ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 180104003105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - I Zorunlu 2 0 0 2
5 180104003101 MALZEME - I Zorunlu 3 0 0 4
6 180104003102 MUKAVEMET - I Zorunlu 3 0 0 5
7 Formasyon-1 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli - - - 0
8 180104003104 TERMODİNAMİK - I Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 20 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104004102 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
2 180104004103 İMAL USÜLLERİ Zorunlu 3 0 0 5
3 180104004205 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 2
4 180104004201 MALZEME - II Zorunlu 3 0 0 4
5 180104004202 MUKAVEMET - II Zorunlu 3 0 0 5
6 180104004100 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
7 Formasyon-2 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli - - - 0
8 180104004204 TERMODİNAMİK - II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 20 0 0 31
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104005000 FAKÜLTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
2 180104005101 ISI TRANSFERİ - I Zorunlu 3 0 0 5
3 180104005100 MAKİNE ELEMANLARI - I Zorunlu 3 0 0 5
4 180104005109 MAKİNE LABORATUVARI - I Zorunlu 0 0 2 4
5 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
6 180104005102 SAYISAL YÖNTEMLER Zorunlu 2 2 0 4
7 180104005104 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 2
8 180104005103 TAKIM TEZGAHLARI Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 12 4 2 24
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104006000 FAKÜLTE SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 0
2 180104006201 ISI TRANSFERİ - II Zorunlu 3 0 0 5
3 180104006100 MAKİNE DİNAMİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
4 180104006200 MAKİNE ELEMANLARI - II Zorunlu 3 0 0 0
5 180104006209 MAKİNE LABORATUVARI - II Zorunlu 0 0 2 4
6 180104006101 MEKANİK TİTREŞİMLER Zorunlu 3 0 0 5
7 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
Toplam 15 0 2 19
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104007102 BİTİRME PROJESİ - I Zorunlu 2 0 0 0
2 180104007000 FAKÜLTE SEÇMELİ - III Seçmeli - - - 0
3 180104007100 ISITMA HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME Zorunlu 3 0 0 0
4 180104007101 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 0
5 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
6 180104007204 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 0
7 180104007001 TEKNİK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
8 180104007002 TEKNİK SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 0
Toplam 16 0 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104008202 BİTİRME PROJESİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
3 180104008000 TEKNİK SEÇMELİ - III Seçmeli - - - 0
4 180104008001 TEKNİK SEÇMELİ - IV Seçmeli - - - 0
5 180104008002 TEKNİK SEÇMELİ - V Seçmeli - - - 0
6 180104008003 TEKNİK SEÇMELİ - VI Seçmeli - - - 0
7 180104008004 TEKNİK SEÇMELİ - VII Seçmeli - - - 0
Toplam 17 0 0 0
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104000100 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - I Seçmeli 3 0 0 4
2 180104000101 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
3 180104000102 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
4 180104000103 TOPLUM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
5 180104000104 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
6 180104000105 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 180104000106 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
8 180104000107 YAPI İŞLETMESİ Seçmeli 3 0 0 0
9 180104000108 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
10 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
11 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
12 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104000109 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
2 180104000110 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
3 180104000111 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
4 180104000112 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
5 180104000113 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 180104000114 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
7 180104000115 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
8 180104000200 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
9 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
10 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
11 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104000100 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - I Seçmeli 3 0 0 4
2 180104000101 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
3 180104000102 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
4 180104000103 TOPLUM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
5 180104000104 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
6 180104000105 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 180104000106 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
8 180104000107 YAPI İŞLETMESİ Seçmeli 3 0 0 0
9 180104000108 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104007103 MÜHENDİSLİKTE MEKANİK DENEYLER Seçmeli 3 0 0 0
2 180104007104 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180104007105 SONLU ELEMANLAR - I Seçmeli 3 0 0 5
4 180104007106 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104007107 MALZEMENİN MEKANİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
2 180104007108 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180104007109 KÜTLE GEÇİŞİ Seçmeli 3 0 0 0
4 180104007205 SONLU ELEMANLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104008100 İÇTEN YANMALI MOTORLAR Seçmeli 3 0 0 0
2 180104008101 TRANSPORT TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180104008102 HİDROLİK MAKİNELER Seçmeli 3 0 0 0
4 180104008103 ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ELEKTRİKLİ TAŞITLAR Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104008104 MİKRO SİSTEMLER VE MEMS TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
2 180104008105 TRİBOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180104008106 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104008108 KOMPOZİT MALZEMLER Seçmeli 3 0 0 0
2 180104008109 MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180104008110 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 180104008111 HİDRO PNÖMATİK DEVRELER Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104008112 HASAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
2 180104008113 ISIL İŞLEMLER Seçmeli 3 0 0 0
3 180104008114 DOĞAL GAZ VE SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
4 180104008115 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180104008116 NANOTEKNOLOJİ VE NANOSİSTEMLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
2 180104008117 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 3 0 0 0
3 180104008118 BİNA TESİSATI Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr