Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180104003106ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Elektrik Elektronik Bilgisi; Bu ders ana hatlarıyla elektrik ve elektronik şeklinde iki ana bölüme ayrılır. Öncelikle elektrik bilgisi konuları daha sonra elektronik bilgisi konuları işleneceği bir lisans dersidir. Bu derste; öğrencilerin elektrik ve elektroniğin temelleri, elektrik enerjisinin üretim şekilleri, elektrik kanunları, manyetik esaslar, elektrik devreleri, elektronik devreler, elektrik ve elektronik devrelerin temel sistem elemanları hakkında bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Kenan ÇİÇEK
Öğrenme Çıktıları
1Matematik, fen ve temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu bilgileri Makine Mühendisliği uygulamalarında kullanabilmek
2Her öğrenilenin niçin öğrenildiğini anlamış olmak ve eğitimi süresince bunu sağlamaya dönük farklı örnek, ortam ve fırsatlarla karşılaşmış olmak
3Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemlerle ilgili Makine Mühendisliği problemlerini belirleme, tanımlama, çözme, sunma ve her iki alanda çalışabilme becerisine sahip olmak, yeni tasarımlar için uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile modern tasarım yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Elektriğin temelleri. Elektrikte enerji ve güç. Aktif ve reaktif güç. Transformatörler. Elektrik makinaları. Step motorları. Elektrik motorlarında hız ve devir kontrolü. Elektromagnet elemanları. Role ve kontaktörler. Diyot ve uygulamaları. Transistörler. Yarı iletkenli endüstriyel uygulamalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Elektriğin temelleri.
2Elektrikte enerji ve güç.
3Aktif ve reaktif güç.
4Transformatörler.
5Elektrik makinaları.
6Step motorları.
7Elektrik motorlarında hız ve devir kontrolü.
8Vize Sınavı
9Elektromagnet elemanları.
10Role ve kontaktörler.
11Diyot ve uygulamaları.
12Diyot ve uygulamaları.
13Transistörler.
14Yarı iletkenli endüstriyel uygulamalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Fitzgerald, A. E., Kingssley C. JR, Kusko., and Uman, S. D., “Electric Machinery, (Textbook)McGraw-Hill, New York, 1992
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14570
Ev Ödevi11333
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr