Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Elektrik - Elektronik Mühendisliği - Elektrik -Elektronik MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü 2008 yılında kurulmuş ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölümü bitiren öğrenciler Elektrik Elektronik Mühendisi ünvanını alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Aday öğrencilerimizin ÖSYM'nin her sene düzenlemiş olduğu ulusal sınavda MF-4 alanında yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabul şekli Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin Bölüm tarafından tanınması Iğdır Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirlenen usullere göre yapılır. (Link: https://www.igdir.edu.tr/y%C3%B6netmelikler)
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzden lisans derecesini elde etmek için öğrencilerin aldıkları tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olarak en az 240 AKTS'yi tamamlamış olması gerekmektedir. Tamamlaması gereken ders programı ektedir. Diğer koşullar için Iğdır Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. (Link: https://www.igdir.edu.tr/y%C3%B6netmelikler)
Program Profili
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulmaktadır. Halen pek çok mezunumuz kamu kurumlarının yanı sıra TEDAŞ, TEİAŞ, Türk Telekom vs. özel şirketlerde mühendis olarak görev almaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ): 2-3 Avrupa Yeterlilik Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ): 7-8
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Iğdır Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (Link: https://www.igdir.edu.tr/y%C3%B6netmelikler)
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilebilmesi için en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olması ve Iğdır Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları sağlaması gereklidir. (link: https://www.igdir.edu.tr/y%C3%B6netmelikler)
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Genber KERİMLİ Bölüm Başkanı E-Posta: genber.kerimli@igdir.edu.tr Tel: +90 476 223 00 10 - 4430 (link: https://muhendislik.igdir.edu.tr/m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-b%C3%B6l%C3%BCmler-elektrik-elektronik-m%C3%BChendisli%C4%9Fi-personel-y%C3%B6netim)
Bölüm Olanakları
1 adet araştırma laboratuvarı, 1 Adet Temel Elektrik Elektronik laboratuvarı ve 1 adet Bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
6 Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
9Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
10Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
11Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
12Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
13 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
14Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11122333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 180103001100 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 5
3 160103001103 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
4 160103001101 FİZİK – I Zorunlu 3 0 2 5
5 160103001102 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
6 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
7 160103001100 MATEMATİK – I Zorunlu 4 0 0 5
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 2 2 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 180103002101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 5
3 180100002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 160103002101 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Zorunlu 3 0 0 4
5 160103002201 FİZİK – II Zorunlu 3 0 2 5
6 160103002200 MATEMATİK - II Zorunlu 4 0 0 5
7 180103002100 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
9 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 2 2 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160103003100 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 5
2 160103003103 ELEKTRİK DEVRE LAB. - I Zorunlu 0 0 2 2
3 160103003102 ELEKTRİK DEVRELERİ - I Zorunlu 4 0 0 6
4 160103003104 ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ - I Zorunlu 3 0 0 5
5 180103003101 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Zorunlu 3 0 0 4
6 180103003102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - I Zorunlu 2 0 0 2
7 180103003100 İŞARETLER VE SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 5
8 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
Toplam 18 0 2 29
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160103004202 ELEKTRİK DEVRELERİ - II Zorunlu 4 0 0 6
2 160103004203 ELEKTRİK DEVRELERİ LAB. - II Zorunlu 0 0 2 0
3 160103004204 ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ - II Zorunlu 3 0 0 5
4 160103004100 ELEKTRONİK - I Zorunlu 4 0 0 6
5 180103004101 ELEKTRONİK LAB. Zorunlu 0 0 2 2
6 180103004202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 2
7 180103004100 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
8 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
9 160103004000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - I (4. YARIYIL) Seçmeli - - - 0
Toplam 19 0 4 25
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160103005101 ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
2 180103005101 ELEKTRONİK - II Zorunlu 4 0 0 6
3 180103005103 HABERLEŞME TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 0
4 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
5 180103005100 SAYISAL ELEKTRONİK DEVRELERİ Zorunlu 3 0 0 5
6 180103005102 SAYISAL ELEKTRONİK DEVRELERİ LAB. Zorunlu 0 0 2 2
7 160103005100 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 3
8 160103005000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - II (5. YARIYIL) Seçmeli - - - 4
Toplam 16 0 2 25
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103006103 KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
2 180103006100 ELEKTRİK ENERJİ İLETİMİ VE DAĞITIMI Zorunlu 3 0 0 0
3 180103006101 ELEKTRİK MAKİNALARI Zorunlu 3 0 0 0
4 180103006102 ELEKTRİK MAKİNALARI LAB. Zorunlu 0 0 2 0
5 160103006101 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
6 160103006100 MİKROİŞLEMCİLER Zorunlu 3 0 0 5
7 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
8 160103006000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - III (6. YARIYIL) Seçmeli - - - 4
Toplam 18 0 2 19
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103007100 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM Zorunlu 2 0 0 3
2 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
3 160103007200 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 3
4 160103007000 TEKNİK SEÇMELİ DERS 7. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 5 0 0 6
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160103008100 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 2 0 0 0
2 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
3 160103008000 TEKNİK SEÇMELİ DERS 8. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 5 0 0 0
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - I (4. YARIYIL)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103006104 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
2 180103006105 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 180103006106 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
4 180103006107 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
5 180103006108 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 180103006109 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 180103006110 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
8 180103006204 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
9 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
10 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
11 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - II (5. YARIYIL)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103005104 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - I Seçmeli 3 0 0 4
2 180103005105 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 180103005106 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 180103005107 TOPLUM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 180103005108 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 4
6 180103005109 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 4
7 180103005110 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
8 180103005111 YAPI İŞLETMESİ Seçmeli 3 0 0 4
9 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
10 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
11 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
12 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - III (6. YARIYIL)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103006104 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
2 180103006105 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 180103006106 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
4 180103006107 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
5 180103006108 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 180103006109 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 180103006110 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
8 180103006204 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
9 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
10 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
11 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS 7. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103007101 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 180103007102 ELEKTRİK TESİS PROJESİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180103007104 ANALOG HABERLEŞME Seçmeli 3 0 0 0
4 180103007105 SAYISAL DEVRE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
5 180103007107 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 3 0 0 0
6 180103007110 AYDINLATMA TEKNİĞİ VE İÇ TESİSAT PROJESİ Seçmeli 3 0 0 0
7 180103008100 GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
8 180103008102 ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA Seçmeli 3 0 0 5
9 180103008107 PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL (PLC) Seçmeli 3 0 0 5
10 180103008109 TIP ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS 8. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160103008104 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
2 180103007108 ANTENLER VE YAYILIM Seçmeli 3 0 0 0
3 180103007109 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
4 180103008101 ÖZEL ELEKTRİK MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
5 180103008103 DEVRE SENTEZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 180103008104 SAYISAL HABERLEŞME Seçmeli 3 0 0 0
7 180103008105 HABERLEŞME ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
8 180103008106 NÜMERİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
9 180103008108 MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr