Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Elektrik - Elektronik Mühendisliği - Elektrik -Elektronik MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü 2008 yılında kurulmuş ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölümü bitiren öğrenciler Elektrik Elektronik Mühendisi ünvanını alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ile yapılmaktadır. Yeterli sayısal puanı alan öğrenciler bu bölüme kayıt yaptırabilir. Ayrıca öğrenciler dikey geçiş sınavı ile de bölümü okumaya hak kazanabilirler
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Iğdır Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Iğdır Üniversitesi ‘da verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da DZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.Iğdır Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören tüm öğrenciler, 4 yıllık eğitimleri boyunca 2 ayrı dönemde toplam 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.
Program Profili
Elektrik- Elektronik Mühendisi; elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir. GÖREVLER - Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar. - Üretim enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar. - Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar. - Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar. - Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar. - Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimat, resimli şemalar hazırlar. - Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar. - Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunları TEDAŞ, TEAŞ, Türk Telekom gibi kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve özel sektörde görev almakta veya kendi işlerini kurmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANS-ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'ne tabi tutulur.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; * Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmalar,ı * 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, * Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
1 adet araştırma laboratuvarı, 1 Adet Temel Elektrik Elektronik laboratuvarı ve 1 adet Bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
2test
3test

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 180103001100 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 5
3 160103001103 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
4 160103001101 FİZİK – I Zorunlu 3 0 2 5
5 160103001102 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
6 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
7 160103001100 MATEMATİK – I Zorunlu 4 0 0 5
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 2 2 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 180103002101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 5
3 180100002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 160103002101 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Zorunlu 3 0 0 4
5 160103002201 FİZİK – II Zorunlu 3 0 2 5
6 160103002200 MATEMATİK - II Zorunlu 4 0 0 5
7 180103002100 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
9 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 2 2 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160103003100 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 5
2 160103003103 ELEKTRİK DEVRE LAB. - I Zorunlu 0 0 2 2
3 160103003102 ELEKTRİK DEVRELERİ - I Zorunlu 4 0 0 6
4 160103003104 ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ - I Zorunlu 3 0 0 5
5 180103003101 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Zorunlu 3 0 0 4
6 180103003102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - I Zorunlu 2 0 0 2
7 180103003100 İŞARETLER VE SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 18 0 2 29
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160103004202 ELEKTRİK DEVRELERİ - II Zorunlu 4 0 0 6
2 160103004203 ELEKTRİK DEVRELERİ LAB. - II Zorunlu 0 0 2 0
3 160103004204 ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ - II Zorunlu 3 0 0 5
4 160103004100 ELEKTRONİK - I Zorunlu 4 0 0 6
5 180103004101 ELEKTRONİK LAB. Zorunlu 0 0 2 2
6 180103004202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 2
7 180103004100 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
8 160103004000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - I (4. YARIYIL) Seçmeli - - - 4
Toplam 19 0 4 29
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160103005101 ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
2 180103005101 ELEKTRONİK - II Zorunlu 4 0 0 6
3 180103005103 HABERLEŞME TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 0
4 180103005100 SAYISAL ELEKTRONİK DEVRELERİ Zorunlu 3 0 0 5
5 180103005102 SAYISAL ELEKTRONİK DEVRELERİ LAB. Zorunlu 0 0 2 2
6 160103005100 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 3
7 160103005000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - II (5. YARIYIL) Seçmeli - - - 4
Toplam 16 0 2 25
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103006103 KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
2 180103006100 ELEKTRİK ENERJİ İLETİMİ VE DAĞITIMI Zorunlu 3 0 0 0
3 180103006101 ELEKTRİK MAKİNALARI Zorunlu 3 0 0 0
4 180103006102 ELEKTRİK MAKİNALARI LAB. Zorunlu 0 0 2 0
5 160103006101 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
6 160103006100 MİKROİŞLEMCİLER Zorunlu 3 0 0 5
7 160103006000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - III (6. YARIYIL) Seçmeli - - - 4
Toplam 18 0 2 19
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103007100 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM Zorunlu 2 0 0 3
2 160103007200 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 3
3 160103007000 TEKNİK SEÇMELİ DERS 7. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 5 0 0 6
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 160103008100 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 2 0 0 0
2 160103008000 TEKNİK SEÇMELİ DERS 8. YARIYIL Seçmeli - - - 25
Toplam 5 0 0 25
 
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - I (4. YARIYIL)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103006104 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
2 180103006105 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 180103006106 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
4 180103006107 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
5 180103006108 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 180103006109 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 180103006110 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
8 180103006204 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - II (5. YARIYIL)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103005104 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - I Seçmeli 3 0 0 4
2 180103005105 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 180103005106 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 180103005107 TOPLUM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 180103005108 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 4
6 180103005109 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 4
7 180103005110 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
8 180103005111 YAPI İŞLETMESİ Seçmeli 3 0 0 4
9 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
10 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 0
11 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 4
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS - III (6. YARIYIL)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 111111 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
2 111111111 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 4
3 180103006104 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
4 180103006105 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
5 180103006106 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
6 180103006107 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
7 180103006108 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
8 180103006109 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
9 180103006110 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
10 180103006204 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS 7. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103007101 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 180103007102 ELEKTRİK TESİS PROJESİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180103007103 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 180103007104 ANALOG HABERLEŞME Seçmeli 3 0 0 0
5 180103007105 SAYISAL DEVRE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
6 180103007106 SAYISAL İŞARET İŞLEME Seçmeli 3 0 0 0
7 180103007107 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 3 0 0 0
8 180103007108 ANTENLER VE YAYILIM Seçmeli 3 0 0 0
9 180103007109 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 180103007110 AYDINLATMA TEKNİĞİ VE İÇ TESİSAT PROJESİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS 8. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180103008100 GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
2 180103008101 ÖZEL ELEKTRİK MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 180103008102 ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
4 180103008103 DEVRE SENTEZİ Seçmeli 3 0 0 0
5 180103008104 SAYISAL HABERLEŞME Seçmeli 3 0 0 0
6 180103008105 HABERLEŞME ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 180103008106 NÜMERİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
8 180103008107 PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL (PLC) Seçmeli 3 0 0 0
9 180103008108 MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 3 0 0 0
10 180103008109 TIP ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr