Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180103003101ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Elektromekanik enerji dönüşümü yapan elektromekanik sistemleri tanımak. Elektromekanik sistemlerin yapısını ve manyetik eşdeğer devrelerini öğrenip, manyetik eşdeğer devreden bir elekro manyetik sistemin kuvvet veya momentini hesaplayabilmek. Sürekli mıknatıslı magnetik devrelerin analizini yapabilmek. Elektromekanik sisteme örnek olarak rotoru sargısız relüktans motorun analizini yapıp moment ifadesini elde etmek. Transformatörlerin analizini yapabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Serkan DEMİREL
Öğrenme Çıktıları
11. Elektromekanik enerji dönüşümü hakkında genel bir bilgi sahibi olma, 2. Elektromekanik enerji dönüşümü yasaları ve kavramlarını öğrenmiş olma, 3. Elektromekanik enerji dönüşümü cihazlarını tanıma ve çalışma ilkelerini açıklayabilme, 4. Elektromekanik enerji dönüşüm sistemlerini formüle edebilme, 5. Elektromekanik enerji dönüşüm sistemlerini analiz edebilme becerilerini kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
1. Elektromekanik enerji dönüşümü hakkında genel bir bilgi sahibi olma, 2. Elektromekanik enerji dönüşümü yasaları ve kavramlarını öğrenmiş olma, 3. Elektromekanik enerji dönüşümü cihazlarını tanıma ve çalışma ilkelerini açıklayabilme, 4. Elektromekanik enerji dönüşüm sistemlerini formüle edebilme, 5. Elektromekanik enerji dönüşüm sistemlerini analiz edebilme becerilerini kazanır.
Dersin İçeriği
Elektrik Enerjisi mühendisliğinin tanıtılması ve bugünkü sorunları. Elektromanyetik temel yasalara ilişkin temel yasaların verilmesi. Bobinli ve Sürekli mıknatıslı manyetik devrelerdeki gelişmeler ve bu devrelerin analizi. Bir elektromekanik sistemde kuvvet ve moment kavramının verilmesi. Co-enerji kavramı. Rotoru sargısız relüktans motorun analizi. Tek ve üç fazlı transformatörler. Magnemotor kuvvet diyagramları ve döner alan kuramı. Makine Modelleri: Genelleştirilmiş makine ve ilkel makine modellerinin verilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 hafta: Giriş: Dersin amacının, içeriğinin ve değerlendirme kıstaslarının açıklanması 2 hafta: Elektromekanik enerji dönüşümünün temel ilkeleri 3 hafta:Tanımlar: Giriş-çıkış değişkeleri, bağlayıcı alan, motor, generatör ve transformatör çalışma. Faraday ve Biot-Savart yasaları. 4 hafta: Enerjinin sakınımı ve Enerji denklemi. 5 hafta: Manyetik alanda depolanan enerji ve koenerji. 6 hafta:Manyetik sistemlerde akı bağı, öz ve bağıl endüktansların hesaplanması 7 hafta: Lineer ve lineer olmayan manyetik alanda kuvvet/moment ile alan arasındaki ilişkiler. 8 hafta:Elektrik alanda depolanan enerji ve koenerji 9 hafta: Elektrik alanda akı bağı, öz kapasite ve bağıl kapasitenin hesaplanması. 10 hafta: Lineer ve lineer olmayan elektrik alanda kuvvet/moment ile alan arasındaki ilişkiler. 11 hafta: Elektromekanik sistemlerin dinamiği 12 hafta: Durum değişkenleri, elektrik ve mekanik denklemlere ilişkin durum denklemleri. 13 hafta: Genelleştirilmiş makine modeli teorisi: tanımlar, matematiksel ve eşdeğer devre modelleri 14 hafta: Sürekli Elektromekanik enerji dönüşümü için koşullar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Elektrik Makinalarının Temelleri, Prof. Dr. M. Kemal SARIOĞLU, İTÜ, 1990. Enerji Dönüşümünün Temelleri, Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ, KTÜ, 1989. Performance and Control of Electrical Machines, Denis O’KELLY, 1991. Electromechanics and Electric Machines, S. A. NASAR and L. E. UNNEWEHR, 1976. Principles of Electric Machines with Power Electronic Applications, Mohamed E. EL-HAWARY, 1986. Electic Machines, D.P. Kothari, I.J. Nagrath, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)119
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1333           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr