Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) - Çocuk GelişimiProgram Tanımları
Kuruluş
2009 yılında kurulmuş olup 2011-2012 yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
ÇOCUK GELİŞİMİ TEKNİKERİ-Mezun olan öğrenciye okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında ön lisans diploması verilir
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanmak için, Türk öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” katılmalı ve Iğdır Üniversitesi’nin yürüttüğü bir programa aldıkları puan ve tercihlerine uygun olarak yerleştirilmelidirler. Ayrıca kaydını yaptırmak isteyen öğrencinin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydının bulunmaması gerekmektedir. Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ise, yine ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) girmelidirler. Yükseköğretim Kurulu’nun web sayfasında konuyla ilgili ayrıntılı bilgi bulunmaktadır: http://www.yok.gov.tr/ Kesin kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve uygulanacak esaslar kanun hükümleri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında,çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi verir, hoş vakit geçirmelerini sağlar, ilk yardım kurallarını uygulayabilirler.
Program Profili
Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri , özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Çocuk Gelişimi Eğitimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yapılabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik sınavlarda ders içeriğine uygun olarak çoktan seçmeli,boşluk doldurma,doğru yanlış ifadeli,karşılaştırmalı ve açık uçlu olacak şekilde yapılmaktadır,Uygulamalı dersler ise uygulama sınavı ile değerlendirilmektedir
Mezuniyet Koşulları
En az 4 yarılyılda 120 AKTS'yi tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Yunus TUNÇ Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu E-mail:yunus.tunc@igdir.edu.tr Tel: 90 476 226 13 14-3152
Bölüm Olanakları
İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yaplabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmalrı için materyal hazırlama ve drama atölyeleri mevcuttur. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile Öğretim elemanları rehberliğinde iş birliğine yönlendirilir.

Program Çıktıları
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
5Alanla ilgili açık tespit ettiğinde gerekli girişimleri yapabilme.
6Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
7Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
8Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
12Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
13Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
14Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
15Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
16Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1223333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 162000301103 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 0 4
3 162000301102 ÇOCUK GELİŞİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
4 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
5 162000301100 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
6 162000301101 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
7 162000301104 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 4
8 2000001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 0 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000302100 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 162000302202 ÇOCUK GELİŞİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
4 162000302101 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
5 162000302103 ÇOCUK VE MÜZİK Zorunlu 2 0 0 2
6 2000002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
9 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 15 0 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000303100 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
2 162000303101 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 2 1 0 3
3 162000303102 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
4 162000303103 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 1 1 0 4
5 162000303104 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I Zorunlu 0 6 0 8
6 2000003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 7 8 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000304100 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Zorunlu 2 0 0 2
2 162000304101 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Zorunlu 2 0 0 3
3 162000304102 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 2 0 0 2
4 162000304103 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 2 0 0 3
5 162000304105 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
6 162000304204 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II Zorunlu 0 6 0 8
7 2000004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 10 6 0 21
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000301105 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
2 162000301106 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162000301108 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
4 162000301109 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Seçmeli 2 0 0 3
5 162000302106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000301107 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 162000302104 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 0 2 0 3
3 162000302105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162000302107 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
5 162000302108 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000303105 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
2 162000303106 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162000303107 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162000303108 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
5 162000303109 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000304106 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
2 162000304107 SEMİNER Seçmeli 2 0 0 3
3 162000304108 REHBERLİK Seçmeli 2 0 0 3
4 162000304109 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
5 162000304110 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
6 182001704110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 2
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 3
9 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr