Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000302104TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARISeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu süreç tek taraflı bir süreç değildir. Yani topluma hizmet uygulamalarının amacı öğrencinin zamanının ve enerjisinin içinde yaşadığı toplumun problemlerinin çözümünde kullanılmasının yanı sıra topluma hizmet uygulamalarının her aşamasının titizlikle değerlendirilerek, öğrencinin ilerdeki yaşantısına katkı sağlayabilmek de önemlidir. Topluma hizmet uygulamaları öğrencilere projeler boyunca elde ettikleri kazanımları düşünmeleri, tecrübelerini ve bilgilerini diğer arkadaşlarıyla paylaşarak içselleştirmeleri konusunda fırsatlar sunmalıdır. Dewey’in tanımlamış olduğu yaşantı yoluyla öğrenmeye güzel bir örnek olan aktif öğrenme ortamında, öğrenciler gerçek kişiler, gerçek kurumlar ve gerçek olaylar ile ilgilenerek, öz güven, yeterlilik, sorumluluk alabilme ve empati gibi bazı duyuşsal kazanımların farkına varırlar. Öğrenciler ilerde ihtiyaç duyacakları, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, etkili iletişim kurabilme takım halinde çalışma ve problem çözme becerilerini geliştirirler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mustafa DAL
Öğrenme Çıktıları
1Yerel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir
2Yerel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir
3. Evrensel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir.
4. Evrensel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir.
5Yerel ve evrensel sorunları çözmede aktif olarak katılımcı olur.
6Yerel ve evrensel sorunları çözmede aktif olarak katılımcı olur.
7Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projeler üretir
8Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projeler üretir
9Öz değerlendirme becerisini geliştirir
10Öz değerlendirme becerisini geliştirir
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Topluma hizmet uygulamalarının gelişimi Yoksulluk, sigorta ve sosyal yardım yapılan aileler,sağlık hizmetlerinin gelişimi. Sosyal hizmetlerin bireyselleştirilmesi Sosyal hizmetlerde topluma hizmet uygulamaları Vatandaşlara yönelik tavsiyeler Çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler Çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler Anne ve çocukların refah düzeylerinin yükseltilmesi Okul çağındaki çocukların sağlık ve refah düzeylerinin artırılması Problemli çocuklara yönelik çalışmalar Çocuk İşçiler Yaşlıların refahı ve zihinsel sağlık hizmetleri Yerleşmeler ve topluluk merkezleri. Yerleşmeler ve topluluk merkezleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Topluma hizmet uygulamalarının gelişimi
2Yoksulluk, sigorta ve sosyal yardım yapılan aileler,sağlık hizmetlerinin gelişimi.
3Sosyal hizmetlerin bireyselleştirilmesi
4Sosyal hizmetlerde topluma hizmet uygulamaları
5Vatandaşlara yönelik tavsiyeler
6Çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler
7Çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler
8Anne ve çocukların refah düzeylerinin yükseltilmesi
9Okul çağındaki çocukların sağlık ve refah düzeylerinin artırılması
10Problemli çocuklara yönelik çalışmalar
11Çocuk İşçiler
12Yaşlıların refahı ve zihinsel sağlık hizmetleri
13Yerleşmeler ve topluluk merkezleri.
14Yerleşmeler ve topluluk merkezleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
yok
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Tartışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1         4      
ÖÇ2         5      
ÖÇ3         5      
ÖÇ4   4     5      
ÖÇ5         5      
ÖÇ6                
ÖÇ7                
ÖÇ8                
ÖÇ9                
ÖÇ10                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr