Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000301107ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİSeçmeli120
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin tarımsal denemeleri planlama, veri toplama ve verilerin analizindeki yaklaşımları kavrayabilmesini, elde edilen sonuçları yorumlayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mustafa DAL
Öğrenme Çıktıları
1Verileri gereken hassasiyette toplayabilme becerisi
2Verileri gereken hassasiyette toplayabilme becerisi
3Elde edilen verileri analiz edebilme becerisi
4Elde edilen verileri analiz edebilme becerisi
5Analiz sonuçlarını yorumlayabilme becerisi
6Analiz sonuçlarını yorumlayabilme becerisi
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Verilerde hassasiyet ve doğruluk, normal dağılış, hipotez oluşturma ve test etme, denemelerin planlanması ve uyulması gereken ilkeler, varyans analizi, çoklu karşılaştırma testleri, Tek ve çok faktörlü deneme desenleri,.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Araştırma planlanmasında genel ilkeler
2Hipotez testleri
3Varyans analizi
4Tesadüf parselleri deneme deseni
5Çoklu karşılaştırma testleri: LSD
6Çoklu karşılaştırma testleri: Duncan
7Ara sınav
8Ortogonal karşılaştırmalar
9Tesadüf blokları deneme deseni
10Latin karesi deneme deseni
11Faktöriyel denemeler
12Basit faktöriyel denemeler: Tesadüf parselleri
13Basit faktöriyel denemeler: Tesadüf blokları
14Bölünmüş parseller
15Tekrarlanan denemeler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Püskülcü, H., İkiz, F., Eren, Ş. 2006. İstatistiğe Giriş. Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 2. Düzgüneş, O.; Kesici, T.; Kavuncu, O.; Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metotları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ders Kitabı: 295, Ankara. 3. Little, T.M.; Hills, F.J., 1972. Statistical Methods in Agricultural Research. University of California. 4. Bek, Y., Efe, E., 1989. Araştırma ve Deneme Metodları. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 71, Adana.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)1
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4              4 
ÖÇ5                
ÖÇ6                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr