Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000000BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞISeçmeli242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin bilişim teknolojileri alanında çalışırken karşılaşabilecekleri madde kullanımı ve bağımlılık sorunu ve önleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Madde Bağımlılıkta Ailenin Yaklaşımını Ele Almak
2Madde Bağımlılığı Tanısının Kriterlerini Tanımlamak
3Keyif Verici Maddeleri Tanımlamak
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, madde bağımlılığı sorununun tanım ve kapsamı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlılığı ile ilgili temel kavramları, madde bağımlılığının neden ve sonuçlan, madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, ulusal ve uluslararası ve ulusal mevzuat, madde bağımlılığının türleri, bağımlılığın dinamikleri, madde bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri, bağımlıların yaşadıkları sorunlar ile madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet müdahale yöntem ve Örnekleri yer almaktadır. Bunun yanında bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar; bağımlılık türleri ve bağımlılıkta görülen yoksunluk belirtileri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; madde bağımlısı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; alkol ve madde kullanım bozukluklarında multıdisipliner yaklaşım ve sosyal hizmet müdahale aşamaları; bağımlılık sorunu yaşayan birey ve ailelere yönelik sosyal hizmet müdahalesi; madde bağımlılığında önleyici çalışmaların kapsamı ve sosyal hizmet uzmanın önleyici çalışmalardaki yeri ve görevi; vaka örnekleri üzerinde grup çalışmasının yapılması ve sunumu; AMATEM’lerde sosyal hizmet uygulamaları ve taburculuk sonrası yürütülen çalışmalar konularını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Keyif Verici Maddeleri Tanımlama
2Keyif Verici Maddeleri Tanımlama
3Madde Bağımlılığı Tanı ve Kriteler
4Bağımlılığının Tarihçesi
5Bağımlılığın Dünyada ve Türkiye'de Yaygınlığı ve Risk Faktörleri
6Bağımlılığının Oluşmasına Etki Eden Faktörle
7Ara Sınav (Vize)
8Bağımlılığına Eşlik Eden Sorunlar
9Bağımlılıkta Ailenin Yaklaşımı
10Bağımlılığı Önleme ve Müdahale Yollarını (Tibbi ve Psikososyal)
11Madde Bağımlılığı ve Etik Sorunları Tartışabilme
12Sosyal Hizmet Açısından Madde Bağımlılığına Müdahale Yolları
13Madde Politikalarını Ele Almak
14 Genel Değerlendirme ve Yarıyılsonu Sınavı (final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ögel, K. (2015). Bağımlılık İnternet El Kitabı Ateş, K. (2018). Madde Bağımlılarının sosyal rehabilitasyonunda yerel yönetimlerin rolü. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Ögel, K, ve Onur, N. (2010). 99 sayfada Sigara Bağımlılığış Bankası Kültür Yayınları Ögel, K, ve Onur, N. (2010). 99 sayfada Uyuşturucu ve Gençlik Ögel, K, Onur, N. (2009). 99 sayfada Alkol Bağımlılığı Miller W, Rollnick S. (2008).Motivasyonel görüşme: İnsanları değişime hazırlama Çevirenler: Figen Karadağ, Kültegin Ögel ve Ertan Tezcan Hekimler Yayın Birliği, 2008 Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık. Ogel K, Cep Üniversitesi, İletişim Yayınları, 1997 Türkiye’de madde bağımlılığı. Ogel K, IQ yayınları, 2000 Madde bağımlılığında tedavi. Ogel K, IQ yayınları, 2000 Madde bağımlılığını önleme. Ogel K, IQ yayınları, 2000 Madde bağımlılığında tartışmalar ve gerçekler. Ogel K, IQ yayınları, 2000 Ergenlerde madde kullanım bozukluklarına yaklaşım kılavuzu. Ogel K, Taner S, Yılmazçetin C. IQ yayınları, 2004 Çocuklarda sigara, alkol ve madde bağımlılığı: Çocuğum madde bağımlısı olmasın. Ogel K, Erol B. Morpa yayınları, 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)47
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1         4    3 
ÖÇ2         4    3 
ÖÇ3         4    3 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr