Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000304110ÇOCUK HAKLARI VE KORUMASeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çocuğun hakları ve korunmasını sağlayabilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Mustafa DAL
Öğrenme Çıktıları
1Çocuk hakları ve çocuk koruma ile ilgili uygulamaları izleyebilecektir.
2Çocuk ihmal ve istismarına yönelik önlemler alabilecektir.
3Çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği yapabilecektir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma Çocuk İhmal ve İstismarı Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları
2Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları
3Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma
4Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma
5Çocuk İhmal ve İstismarı
6Çocuk İhmal ve İstismarı
7Çocuk İhmal ve İstismarı
8Çocuk İhmal ve İstismarı
9Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler
10Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama
11Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama
12Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar
13Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar
14Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnsan Hakları El Kitabı, s. 446 (ÇHS, Uygulama El Kitabı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı. UNICEF, Dünya Çocuklarının Durumu, 1999 Raporu. Çocukların Yaşatılmaları, Korunmaları ve Geliştirilmelerine İlişkin Dünya Bildirgesi ve Dünya Bildirgesinin Uygulanması İçin Faaliyet Planı, B.M. New York 30 Eylül 1990. Aral, N. (1997). Fiziksel İstismar ve Çocuk, Tekışık Veb Ofset Tesisleri, Ankara. Şeyda Kozcu, Ş. (1990.Çocuk İstismarı ve İhmali. Aile Yazıları 3., Birey Kişilik ve Toplum. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi: 5/3, Devran Matbaası, Ankara. Kars, Ö. (1996). Çocuk İstismarı: Nedenleri ve Sonuçları, Bizim Büro Basımevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ12223322211221244
ÖÇ22244434411231233
ÖÇ32244455311451434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr