Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000304103ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIKZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çocukta sanat ve yaratıcılığı geliştirebilecektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mustafa DAL
Öğrenme Çıktıları
1Çocukta yaratıcılığı geliştirici etkinlikleri planlayabilecektir.
2Çocukta yaratıcılığı geliştirici etkinlikleri planlayabilecektir.
3Çocuğun yaratıcılığını geliştirici resim etkinliğini uygulayabilecektir.
4Çocuğun yaratıcılığını geliştirici resim etkinliğini uygulayabilecektir.
5Çocuğun yaratıcılığını geliştirici müzik etkinliğini uygulayabilecektir.
6Çocuğun yaratıcılığını geliştirici müzik etkinliğini uygulayabilecektir.
7Sanatsal ve kültürel gezi düzenleyebilecektir.
8Sanatsal ve kültürel gezi düzenleyebilecektir.
9Çocuğun yaratıcılığını geliştirici heykel etkinliğini uygulayabilecektir.
10Çocuğun yaratıcılığını geliştirici heykel etkinliğini uygulayabilecektir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Anasınıfı öğrencilerinin yapmış oldukları sanatsal faaliyetler temin edilecek, çocukların düzeyine uygun sanatsal faaliyetlerle yaratıcılıklarını desteklemeye yönelik çalışmalar yapılacak.
Dersin İçeriği
Yaratıcılık ve sanat Yaratıcılık ve sanat Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler Resim etkinliği Yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulama Müzik etkinliği Yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulama Sanatsal ve kültürel gezi programı Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama Heykel etkinliği Heykel etkinliğini uygulama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yaratıcılık ve sanat X
2Yaratıcılık ve sanat X
3Yaratıcılığı geliştirici etkinliklerX
4Yaratıcılığı geliştirici etkinliklerX
5Resim etkinliğiX
6Yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulamaX
7Müzik etkinliğiX
8Yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulamaX
9Sanatsal ve kültürel gezi programıX
10Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulamaX
11Heykel etkinliği X
12Heykel etkinliğini uygulamaX
13Çocukların gelişim düzeylerine uygun sanat eğitimi programı hazırlamaX
14Çocukların gelişim düzeylerine uygun sanat eğitimi programı uygulamaX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ARGUN, Y. (2004). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ve Eğitim, Anı Yayıncılık. OĞUZKAN, Ş., TEZCAN, E., TÜR, G., DEMİRAL, Ö. (2000). Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri ve Eğitici Oyuncak, Devlet Kitapları. STRİKER, S. (2001). Çocuklarda Sanat Eğitimi, Çev. Azize Akın, Epsilon Yayınları. ÜLKÜ YILDIZ, F. ve ŞENER, T. (2003). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık Eğitimi, Nobel Yayıncılık. ASKARI, S. (2005). Okul Öncesinde Drama ve Drama Yoluyla Sanat Eğitimi, Nobel Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik2510
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ12434435511121211
ÖÇ22434435511121211
ÖÇ32434435511121211
ÖÇ42434334411121211
ÖÇ52434434411121211
ÖÇ6                
ÖÇ7                
ÖÇ8                
ÖÇ9                
ÖÇ10                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr