Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Geleneksel El Sanatları - Geleneksel El SanatlarıProgram Tanımları
Kuruluş
Program, Iğdır Meslek Yüksekokulunda 2010 yılında kurulmuş ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci alan Geleneksel El Sanatları Programcılığı 10 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2010-2011 Eğitim öğretim yılı itibarıyla İKMEP'e uygun müfredat izlemektedir.2012-2013 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı bitiren öğrenciler Geleneksel El Sanatları alanında Ön Lisans diplomasına sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK "" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü ve 30 işgünü stajını başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Matematik gibi genel dersler ile Temel Tasarım I ve II, Kitap Sanatları, Ebru II, Temel Dokuma Teknikleri I ve II, Geleneksel Türk DesenleriI ve II gibi temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya hizmet eden Çini ,Geleneksel Nakışlar, Minyatür I ve II, Hat, Tezhip I ve II, Temel Dokuma Teknikleri III, Vitray, Dekoratif Yüzey Boyama gibi belli başlı dersler okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Geleneksel El Sanatları Programı mezunları, KPSS sınavı sonucuna göre kamu kuruluşlarının Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici kadrolarında iş bulabileceği gibi çok çeşitli tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda istihdama katılma olanağı bulabilirler. çini,halı-kilim ve kumaş tasarım ofislerinde ve üretim fabrikalarında çizim teknikeri veya desinatör olarak iş bulabilirler. İsterlerse kendi tasarım atölyelerini veya çizim ofislerini açabilirler. İstenirse DGS veya AÖF ile lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programın mezunları DGS ile Güzel Sanatlar Fakültelerinde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünde Tezhip Anasanat Dalı veya Halı Kilim ve Kumaş tasarımı Anasanat Dalında lisans programlarında lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Program eğitim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup eğitim dili Türkçedir. Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren, 112 AKTS dersleri ve 30 işgünü stajını (8 AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Alper GÜLBE Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İrfan cad. Yancar iş mrkezi Merkez Iğdır E-Posta: alper.gulbe@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Program 2010-2011 akademik yılından itibaren eğitim veren bir bölümdür. Üniversitemizin kendi bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanında kullanılan malzemeleri tanır ve kullanır.
2Geleneksel el sanatları alanındaki süsleme tekniklerine teorik olarak hâkim olur
3Farklı süsleme teknikleri tanıtmak ve bu tekniklerle klasik ve özgün ürünler yapar
4Yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazanır.
5Çeşitli dönemlere ait süsleme unsurları tanıyıp ve uygular.
6Analitik düşünme ve değerlendirme becerisine sahip olur.
7Bilgisayarın yapısını tanır ve mesleğinde gerekli ofis yazılımlarını kullanabilir
8Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Türkçeyi iyi kullanarak etkili iletişim kurabilen ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
9Geleneksel el sanatları alanındaki bilgi ve becerilere sahip olup geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlar.
10Klasik motifleri analiz eder ve bu motiflerle kompozisyon oluşturur
11Canlı cansız modelleri gözlemleyip inceleyerek ölçü-oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizme yeterlilikleri kazanır.
12Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturur, kalite standartlarını ve istatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
112333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 3307001101 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ-I Zorunlu 3 1 0 4
3 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
4 9900001132 MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 3
5 3307001103 ÖRÜCÜLÜK Zorunlu 2 1 0 4
6 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 3307001106 TEMEL DOKUMAYA HAZIRLIK Zorunlu 1 4 0 3
8 3307001105 TEMEL TASARIM-I Zorunlu 2 1 0 4
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 8 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 3307002103 EBRU Zorunlu 3 1 0 5
3 3307002201 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ-II Zorunlu 3 1 0 4
4 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 3307002102 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ - I Zorunlu 1 4 0 3
6 3307002205 TEMEL TASARIM-II Zorunlu 2 1 0 3
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 7 0 21
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3307003108 ÇİNİ - I Zorunlu 1 2 0 2
2 3307003109 DOĞAL BOYACILIK Zorunlu 1 2 0 2
3 3307003110 MİNYATÜR - I Zorunlu 2 2 0 4
4 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
6 3307003111 TAŞ İŞLEMECİLİĞİ Zorunlu 1 2 0 2
7 3307003202 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ - II Zorunlu 1 4 0 3
8 3307003106 TEZHİP-I Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 9 13 0 25
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 2
2 3307004200 ÇİNİ-II Zorunlu 2 1 0 3
3 9900001034 HAT Zorunlu 2 1 0 4
4 3307004204 MİNYATÜR-II Zorunlu 3 1 0 4
5 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 3307004302 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ - III Zorunlu 2 2 0 3
7 3307004206 TEZHİP-II Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 13 7 0 21
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 3307001100 DESEN Seçmeli 3 1 0 7
3 3307001107 DEKORATİF SÜS EŞYASI YAPIMI Seçmeli 2 1 0 2
4 3307001108 AHŞAP OYMACILIĞI Seçmeli 2 2 0 3
5 3307001109 MAKİNEDE TEMEL TEKNİKLER Seçmeli 2 2 0 4
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3307002104 KİTAP SANATLARI Seçmeli 3 0 0 3
2 3307002105 DEKORATİF DERİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 1 0 4
3 9900001037 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2
4 9900001131 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 4
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 184403003101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
2 3307003101 DEKORATİF YÜZEY BOYAMA Seçmeli 1 1 0 3
3 3307003112 VİTRAY SANATI Seçmeli 2 1 0 3
4 3307003113 DEKORATİF ÇİÇEK YAPIMI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 1 0 4
5 3307003114 KEÇE YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 2
6 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 184403004100 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 3307004101 GELENEKSEL NAKIŞLAR Seçmeli 3 1 0 4
3 3307004103 DEKORATİF YAPMA BEBEK TEKNİKLERİ Seçmeli 3 1 0 4
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001109 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr