Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001001ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Merve KUŞCUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Tekniğe uygun araştırma konularını seçebilecektir.
2 Tekniğe uygun kaynak araştırması yapabilecektir.
3 Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını değerlendirebilecektir. Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürebilecektir
4 Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürebilecektir
5 Tekniğe uygun, sunuma hazırlık yapabilecektir.
6 Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını sunabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
ARAŞTIRMA KONULARINI SEÇME KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPMA ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HÂLİNE DÖNÜŞTÜRMEA. SUNUMA HAZIRLANMA SUNUM
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Araştırma Konularını Seçme
2Araştırma Konularını Seçme
3Kaynak Araştırması Yapma
4Kaynak Araştırması Yapma
5Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
6Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
7Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
8Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
9Sunuma Hazırlık Yapma
10Sunuma Hazırlık Yapma
11Sunuma Hazırlık Yapma
12Sunumu Yapma
13Sunumu Yapma
14Sunumu Yapma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4     4 4    
ÖÇ5            
ÖÇ6            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr