Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3307001100DESENSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye, canlı cansız modelleri gözlemleyip inceleyerek ölçü-oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizme yeterlilikleri kazandırılmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR. Melahat TELERİ
Öğrenme Çıktıları
1Farklı dereceli kalemlerle resim kağıdı üzerinde karakalem tekniğine uygun özgün çizgi alıştırmaları yapabilecektir
2Farklı dereceli kalemlerle resim kağıdı üzerinde karakalem tekniğine uygun özgün çizgi alıştırmaları yapabilecektir
3Köşeli formları perspektif kurallarına uygun kağıt üzerine çizimini yapabilecektir
4Köşeli formları perspektif kurallarına uygun kağıt üzerine çizimini yapabilecektir
5 Yuvarlak formların perspektif kurallarına uygun çizimini kağıt üzerine yapabilecektir
6 Yuvarlak formların perspektif kurallarına uygun çizimini kağıt üzerine yapabilecektir
7Objeleri kompozisyon hazırlama kurallarına uygun olarak zemin (kaide) üzerine yerleştirebilecektir
8Objeleri kompozisyon hazırlama kurallarına uygun olarak zemin (kaide) üzerine yerleştirebilecektir
9Kompozisyonu kağıda yerleştirme planını yaparak farklı bakış noktalarından objeleri ölçü-oran kurallarına uygun kağıt üzerine geometrik formlarla ifade edebilecektir.
10Kompozisyonu kağıda yerleştirme planını yaparak farklı bakış noktalarından objeleri ölçü-oran kurallarına uygun kağıt üzerine geometrik formlarla ifade edebilecektir.
11Objeleri aslına uygun olarak çizerek kompozisyonu ışığın geliş yönüne göre desen tekniğine uygun hacimlendirebilecektir.
12Objeleri aslına uygun olarak çizerek kompozisyonu ışığın geliş yönüne göre desen tekniğine uygun hacimlendirebilecektir.
13Torsun (Gövdenin) geometrik formlarla eskizini çizebilecektir
14Torsun (Gövdenin) geometrik formlarla eskizini çizebilecektir
15Torsu (Gövdeyi) karakalem ile hacimlendirebilecektir
16Torsu (Gövdeyi) karakalem ile hacimlendirebilecektir
17Kompozisyonu kağıda yerleştirme planını yaparak farklı bakış noktalarından değişik pozisyonlardaki el ve kolu ölçü-oran ve desen tekniğine uygun çizebilecektir.
18Kompozisyonu kağıda yerleştirme planını yaparak farklı bakış noktalarından değişik pozisyonlardaki el ve kolu ölçü-oran ve desen tekniğine uygun çizebilecektir.
19Kompozisyonu kağıda yerleştirme planını yaparak farklı bakış noktalarından değişik pozisyonlardaki ayak ve bacakları ölçü-oran ve desen tekniğine uygun çizebilecektir
20Kompozisyonu kağıda yerleştirme planını yaparak farklı bakış noktalarından değişik pozisyonlardaki ayak ve bacakları ölçü-oran ve desen tekniğine uygun çizebilecektir
21Canlı modeli farklı bakış noktalarından ölçü- oran ve desen tekniğine uygun çizebilecektir
22Canlı modeli farklı bakış noktalarından ölçü- oran ve desen tekniğine uygun çizebilecektir
23Canlı modelin farklı bakış noktalarından 15-20 dakikalık hızlı çizimlerini desende ölçü-oran kurallarına ve tekniğine uygun yapabilecektir
24Canlı modelin farklı bakış noktalarından 15-20 dakikalık hızlı çizimlerini desende ölçü-oran kurallarına ve tekniğine uygun yapabilecektir
25Farklı bakış noktalarından değişik pozisyonlardaki göz ve kulağın anatomik yapısını inceleyerek ölçü-oran ve desen tekniğine uygun çizebilecektir.
26Farklı bakış noktalarından değişik pozisyonlardaki göz ve kulağın anatomik yapısını inceleyerek ölçü-oran ve desen tekniğine uygun çizebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
ÇİZGİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ KAVRAMALAR Köşeli Formların Çizimi Yuvarlak Formların Çizimi Tors İle İlgili Kavramlar Hacimlendirme Burun Ve Dudak Çizimleri Göz Ve Kulak Çizimi Canlı Modelden Baş Çizimi Füzen Ve Sangin Tekniği İle Desen Çizimi Sangin
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çizgi AlıştırmalarıX
2Köşeli Formların Çizimi X
3Yuvarlak Formların ÇizimiX
4Kompozisyon Hazırlama X
5Kompozisyonun geometrik formlarla eskizini çizme X
6Kompozisyonu karakalem ile hacimlendirme X
7Tors çizmeX
8Karakalem tekniği ile el -kol etüdü yapma X
9İnsan başını ölçü-oran kurallarına göre etüt etmeX
10Karakalem tekniği ile ayak- bacak etüdü yapmak X
11İnsan figürünü kısa süreli duruşlar halinde çizme X
12Burun – dudak etüdü yapmaX
13Göz - kulak etüdü yapma X
14İnsan başını ölçü-oran kurallarına göre füzen ile etüt etme X
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları, Internet, diğer kaynaklar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım148112
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)214
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15  3        
ÖÇ2   2        
ÖÇ3   2        
ÖÇ44           
ÖÇ5            
ÖÇ6          5 
ÖÇ7          4 
ÖÇ8          4 
ÖÇ9          4 
ÖÇ10          4 
ÖÇ11          4 
ÖÇ12          4 
ÖÇ13   5      5 
ÖÇ14            
ÖÇ15            
ÖÇ16            
ÖÇ17            
ÖÇ18            
ÖÇ19            
ÖÇ20            
ÖÇ21            
ÖÇ22            
ÖÇ23            
ÖÇ24            
ÖÇ25            
ÖÇ26            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr