Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001109İŞLETME YÖNETİMİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek
2İş yeri kurma fikrini oluşturmak
3İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek
4İş yerini faaliyete açmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİ 1. Ekonomik sistemler 2. Arz ve talep 3. Piyasa ve piyasa çeşitleri, piyasa müdahaleleri 4. Üretim maliyeti 5. Tüketici ve üretici B. MAKROEKONOMİ 1. Milli gelir 2. İstihdam – işsizlik 3. Gelir dağılımı 4. Dış ticaret 5. Ödemeler dengesi 6. Kalkınma – büyüme 7. Para- banka İŞ YERİ KURMA A. İŞ FİKRİ GELİŞTİRME SÜRECİ B- YATIRIM C. YAPILABİLİRLİK ETÜTLERİ D. İŞLETME – ÇEVRE İLİŞKİLERİ İŞ YERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ A. TALEP TAHMİNLEME B. İŞLETMENİN KURULUŞ YERİ C HUKUKSAL YAPILARINA GÖRE İŞLETMELER D. KAPASİTE E. MALİYET F. GELİR VE GİDER KAVRAMI İŞ YERİNİN FAALİYETE AÇILMASI A. İŞ YERİ DÜZENİ VE ÜRETİM PLANLAMASI B. İŞLETME KURULUM İŞLEMLERİ C. İŞ YERİ AÇILIŞI "
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikroekonomik Verileri Takip Etmek
2Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek
3Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek
4Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek
5Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek
6İşletmenin Çevresini Tanımak
7"Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek "
8"İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek " "İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek "
9İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek
10"İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak "
11Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak "Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak "
12"Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak "
13"İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek "
14Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği,Beta , İstanbul , 2010 Sabuncuoğlu,Zeynel, Genel İşletme, Furkan Ofset, Bursa, 2008 Şimşek, Şerif, İşletme Bilimlerine Giriş, Eğitim Yayınları, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1     4      
ÖÇ2     4      
ÖÇ3     4      
ÖÇ4     4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr