Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3307002201GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ-IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, klasik motiflerden oluşturulacak kompozisyon kurgusunu öğrenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR. Fatıma SAVAŞ CAN
Öğrenme Çıktıları
1Çizilişlerine göre rumi motiflerini çizebilecektir
2Kullanış şekline göre rumi motiflerini çizebilecektir
3Bulut motifi çizmek
4Sap Çıkması Çizmek
5Negatif motif (çifte tahrir, havalı tahrir) çizmek
6Helezon çizebilecektir.
7Helezonlara motifleri çizebilecektir
8Kompozisyonu temize geçirebilecekti
9Renkli eskiz çizebilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.ÇİZİLİŞLERİNE GÖRE RUMİ MOTİFLERİNİ ÇİZMEK 1.1. Rumi motifinin çizilişine göre çeşidini bilme 1.2. Kompozisyona göre çizilecek Rumi motifini belirleme 1.3. Kullanılacak Rumi motifinin yapısını bilme 2. KULLANIŞ ŞEKLİNE GÖRE RUMİ MOTİFLERİNİ ÇİZMEK 1. Rumi motifinin kullanış şekillerine göre çeşidini bilme 2. Kompozisyona göre çizilecek Rumi motifini belirleme 3.BULUT MOTİFİ ÇİZMEK 1. Çizilişlerine göre bulut motiflerini bilme 2. Kullanış şekiller inine göre bulut motiflerini bilme 4. SAP ÇIKMASI ÇİZMEK 1. Sap çıkması motifinin kullanılacağı çeşidini bilme 2. Kullanılacak sap çıkması motifinin ebadını bilme 5. NEGATİF MOTİF (ÇİFTE TAHRİR, HAVALI TAHRİR) ÇİZMEK 1. Hangi motifi nasıl çift tahriri uygulanacağını bilme 2.Çift tahrir uygulanacak motiflerin uygunluğunu bilme 6- HELEZON ÇİZMEK 1. Helezon formunun dirersel olduğunu bilme 2. Helezonun değişik alanlara uygulanacağını bilme 7. YAY ÇİZMEK 1. Yay sisteminin serbest hareketlerle çizildiğini bilmek 2. Yay sisteminin değişik alanlara uygulanacağını bilme 8.HELEZONLARA MOTİFLERİ ÇİZMEK 1 . Kompozisyonu temize Hatai motifinin helezonları birleşim yerlerine çizileceğini bilme 2. Hatai motifinin helezonlarda yön gösterdiğini bilmek 9.KOMPOZİSYONU TEMİZE GEÇMEK 1. Motifleri temize geçerken 2. Helezon yapısının bozulmaması gerektiğini bilme 10.RENKLİ ESKİZ ÇİZMEK 1. Dalları sarı renkle boyama 2. Yaprakları sarı renkle boyama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Rumı motifi çizmek x
2Fantastik figürler çizmek x
3Simurg, ejderha,anka figürleri çizmek x
4Bulut motifi çizmek x
5Çin bulutu türlerini çizmek x
6Sap çıkması çizmek x
7Negatif (havalı)motif çizmek x
8Çifte tahrirle motif çizmek x
9Helozon Çizmek x
10Yay çizmek x
11Helezonlara bitkisel, naturalist motiflerı yerlestırmek x
12Helezonlara sitilize,hayvansal motiflerı yerlestırmek x
13Kompozisyonu temize geçirmek x
14Renkli eskiz yapmak x
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik12020
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1  5 5   4   
ÖÇ2  5 5   4   
ÖÇ3  5 5   4   
ÖÇ4  5 5   4   
ÖÇ5  5 5   4   
ÖÇ6  5 5   4   
ÖÇ7  5 5   4   
ÖÇ8  3 4   4   
ÖÇ9  3 4   4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr