Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
184403004100GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı girişimcilik ve girişimciliğin temel prensiplerini öğretmektir. Dersi alan öğrencilerin girişimcilik programlarına başvuru yapmalarına rehber olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu ders sonucunda öğrenci inovasyon yönetimi, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, şirket türleri, şirket kuruluşu, şirketlerin yükümlülükleri, şirket mali tabloları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ders kapsamında her öğrenci, kendi belirlediği bir konuda iş planı hazırlayacak ve girişimcilik ile ilgili kendi seçimi olan en az bir kitap okuyacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör Akif BAYRAK
Öğrenme Çıktıları
1Bir küçük işletme kurma sürecini anlamak
2Girişimciliğin esaslarını analiz etmek
3Girişimcilik projelerinin yazımını ve kurallarını kavramak
4Şirket kurulumunda ve şirket yönetiminde mükellefiyetleri kavramak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Dersi alacak öğrenciler için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse yönelik verilecek ödevler ve ekip çalışmaları ile dersin akılda kalıcılığı arttırılacaktır. Ancak bu uygulamalara ek olarak internet ortamında girişimcilik alanında yapılan çalışma ve başarı öykülerine ilişkin videoların izlenmesi, yapılmış proje ve makalelerin okunması önerilmektedir.
Dersin İçeriği
1. hafta: Okuldan Yaşamından İş Yaşamına Geçiş, Girişimci Olabilir Miyim? 2. hafta: İş Fikri Geliştirme, Girişimci, Yönetim, Liderlik 3. hafta: Girişimcinin Özellikleri ve Girişimci Tipleri 4. hafta: Piyasa Araştırması, Risk, Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları 5. hafta: Üretim Planı, Rakip Analizi 6. hafta: Pazarlama, Reklam ve Sosyal Medya 7. hafta: Finans Planı ve Kaynak 8. hafta: Ara Sınav 9. hafta: Şirket Türleri, Şirket Kuruluşu, 10. hafta: Şirketin Mükellefiyetleri, Şirketin Mali Tabloları ve Vergiler (Mali Müşavir dersimize konuk olacaktır) 11. hafta: Küçük İşletmelere Destek Sağlayan Kurumlar, Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları, KOSGEB Girişimcilik Destekleri (KOSGEB Yetkilisi dersimize konuk olacaktır) 12. hafta: Küçük İşletme Kurulumu (Uygulama, KOSGEB Başvurusu Hazırlama) 13. hafta: Küçük İşletme Kurulumu (Uygulama, KOSGEB Başvurusu Hazırlama) 14. hafta: Final Sınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Okuldan Yaşamından İş Yaşamına Geçiş, Girişimci Olabilir Miyim?Iğdır İlinde bulunan işletmeler ve çalışma alanlarının incelenmesi.
2İş Fikri Geliştirme, Girişimci, Yönetim, LiderlikEkip çalışması ile Iğdır veya Türkiye koşullarında olmayan bir iş fikrinin geliştirilmesi.
3Girişimcinin Özellikleri ve Girişimci Tipleri
4Piyasa Araştırması, Risk, Girişimciliğin Avantaj ve DezavantajlarıBir önceki hafta geliştirilen iş fikrinin analizi.
5Üretim Planı, Rakip Analizi Geliştirilen iş fikrinin üretim planlamasının yapılması ve varsa rakip firmalar ile karşılaştırma.
6Pazarlama, Reklam ve Sosyal Medyaİş fikrinin reklam sloganı, logo, web sayfası ve sosyal medya hesaplarının tasarlanması
7Finans Planı ve Kaynakİş fikrinin finansal kaynaklarının belirlenmesi ve finansal destek yollarının incelenmesi
8Ara Sınav
9Şirket Türleri, Şirket Kuruluşuİş fikrine göre şirket tipinin belirlenmesi. Kurulum aşamalarının tespiti.
10Şirketin Mükellefiyetleri, Şirketin Mali Tabloları ve Vergiler (Mali Müşavir dersimize konuk olacaktır)İş fikrine göre tahmini bütçe planlamasının yapılması.
11Küçük İşletmelere Destek Sağlayan Kurumlar, Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları, KOSGEB Girişimcilik Destekleri (KOSGEB Yetkilisi dersimize konuk olacaktır)
12Küçük İşletme Kurulumu (Uygulama, KOSGEB Başvurusu Hazırlama)KOSGEB Başvurusu hazırlanması
13Küçük İşletme Kurulumu (Uygulama, KOSGEB Başvurusu Hazırlama)KOSGEB Başvurusu hazırlanması
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Girişimcinin hayat hikâyesini anlatan kitaplar / Books on biography of entrepreneur 2. Girişimciye yönelik tavsiyeleri içeren kitaplar / Books with advices for entrepreneur 3. KOSGEB Girişimcilik Destekleri / Entrepreneurship Grants of KOSGEB 4. http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi 5. TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri / Entrepreneurship Grants of TÜBİTAK 6. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari 7. Girişimcilik ile ilgili hazırlanmış videolar 8. Girişimcilik ile ilgili hazırlanmış ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Takım/Grup Çalışması110
Gözlem120
Proje Hazırlama130
Bireysel Çalışma110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Gözlem110
Proje Hazırlama120
Proje Sunma120
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Derse ilişkin herhangi bir staj durumu yoktur.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Takım/Grup Çalışması11414
Gözlem111
Proje Hazırlama11414
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)54
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1321231321243
ÖÇ2233212311231
ÖÇ3222331242131
ÖÇ4222213331321
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr